Nye planer for Næssundfærgen

Foreningen "Næssundfærgens Venner" skal nu for alvor i gang med at udarbejde konkrete planer for den gamle færges fremtid.

Stormen ”Gorm” betød udsættelse for den stiftende generalforsamling i foreningen til bevarelse af Næssundfærgen. Derfor har man først nu fået stiftet foreningen og valgt en bestyrelse, indtil en generalforsamling kan afholdes senere her i det nye år, skriver Limfjord Update.

– Vi har brug for som gruppe at kunne agere som en juridisk enhed, der er beslutningsdygtig. Vi planlægger en ordinær generalforsamling i februar/marts, hvor bestyrelsen, som nu er identisk med initiativgruppen, kommer på valg, fortæller Henrik Olsen fra foreningen.

Bestyrelsen tæller Anders Riis, Find Færgemand Pedersen, Leif Noppenau, Viggo Vangsgaard, Jette Jepsen, Henning Holm og Henrik Olsen.

Nye løsninger

Tiden har initiativgruppen brugt på at arbejde på de ting, der presser sig på i forhold til at finde nye løsninger og en ny fremtid for Næssundfærgen.

– Vi har arbejdet med at undersøge muligheder og udfordringer i forhold til den juridiske form færgen og dens fremtidige drift kan/skal underlægges. Vi har haft et møde med repræsentanter i Landsbyen de Syv Sogne, for at sikre at muligheden, for at færgen kommer ud at sejle igen på Næssundoverfarten, ikke kommer på tværs af de lokale projekter, de måtte have for det gamle færgested, fortæller Henrik Olsen.

Dette er heldigvis ikke tilfældet. Tværtimod underbygger begge initiativer hinanden. Både i området lokalt i Næssund, men også det vi hørte om det samarbejde Landsbyen de Syv Sogne har med området på Thysiden.

– På begge sider af kysten bakkes projekterne op af seriøse fonde, hvilket peger på en ny og spændende udvikling for området, der i den grad påkalder sig betydningen af en færgeforbindelse ikke mindst i sommerhalvåret.

- Men for at det overhovedet giver mening at arbejde videre med alle disse muligheder, må vi have færgen på bedding, gennemgået og undersøgt. Her har vi fået et godt tilbud, hvor vi for et beskedent beløb kan få slæbt færgen til Agger Værft allerførst i det nye år, fortæller Henrik Olsen.

Arbejder på konkret forslag

Bestyrelsen arbejder intenst på at kunne præsentere et konkret og kvalificeret overslag på, hvad det vil koste at få skibet sejlklart igen samt en tidsplan herfor. Samtidigt arbejder man på at kunne præsentere modeller for en bæredygtig drift for færgen inkl. landanlæg.

- Vi ved, at det er her, den største opgave venter, men vi ved også, hvor stor betydning det har for Mors og for områderne på begge sider af overfarten. En betydning der blev yderligere sat i relief ved mødet mellem repræsentanter fra Landsbyen de Syv Sogne og initiativgruppen for Næssundfærgens bevarelse, fortæller Henrik Olsen.

Ansøgninger sendt afsted
Ansøgning til Skibsbevaringsfonden om optagelse og dermed officiel godkendelse af Næssundfærgen som bevaringsværdig bilfærge, er under udarbejdelse. 

– Vi håber,at I alle vil tage positivt imod foreningen, så vi sammen har de bedste muligheder for at tilgodese det gode skibs interesser. Foreningens mål her og nu er at finde en form på en bæredygtig fremtid for Næssundfærgen på Mors og i Thy. Den fremtidige juridiske konstruktion omkring færgen arbejder vi også med, da den muligvis med fordel kan/skal have en anden form end foreningsformen. Også dette vil vi yderligere belyse på den kommende ordinære generalforsamling, fortæller Henrik Olsen til Limfjord Update.

 

 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Trafik.