Muslinger skal rense Limfjorden

Der er netop afsat 12 millioner kroner til et nyt forsøg, der skal undersøge, om muslinger kan afhjælpe iltsvind i fjorden.

Muslinger skal fremover fungere som rensningsanlæg for Limfjorden. I hvert fald er forskere i fuld gang med at undersøge, om de små skaldyr kan rense vandet i Limfjorden i et sådant omfang at de kan kan være med til at undgå at store områder hvert år rammes af alvorligt iltsvind.

Det er Det Strategiske Forskningsråd, som har netop bevilliget 12 millioner kroner til et 3-årigt forskningsprojekt.

Dansk Skaldyrcenter I Nykøbing har lejet et stort opdrætsanlæg på 500 gange 1000 meter - herfra forventer de at kunne høste mellem 600 og 1.000 ton muslinger hver sæson.

En enkelt musling kan filtrere 11 liter vand i døgnet. Muslingerne lever af mikroalger, som indeholder næringsstofferne kvælstof og fosfor - og når man så høster muslingerne, fjerner man næringsstofferne.

Ifølge den vandplan, som politikerne er ved at forberede, så skal kvælstofmængden i Limfjorden reduceres med næsten 50 procent.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Natur.