Morsø Gymnasium: Luk ikke vores dramaturgi-linje

På Morsø Gymnasium er de nervøse for, at dramaturgilinjen på gymnasiet vil blive lukket ned. Det kan på sigt betyde færre elever.

Som en del af regeringens udspil til den nye gymnasiereform skal skæres ned på antallet af studieretninger inden for de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil gøre uddannelserne mere ensrettede landet over, men det kan få konsekvenser for de uddannelsesinstitutioner, der sælger sig på de lidt mere ”skæve studieretninger”. På Morsø Gymnasium har man skabt sig en profil udadtil, hvor mange er blevet lokket til gymnasiet på baggrund af deres musik- og dramatilbud.

- Med regeringens udspil bliver det meget svært for os at føre dramaturgi videre. Det er jo det, der er med til at holde liv på øen, kan man sige. At vi kan lave nogle tilbud, som man ikke kan lave andre steder, Der kommer mange elever til uden for vores lokalområde, så det vil på måske betyde et tab af ti elever om året på sigt, siger Kurt Sonne Thomsen, rektor, Morsø Gymnasium.

Morsø Gymnasium har netop ansøgt om at gøre dramaturgi til et A-fag. Med den nye reform kan ansøgningen ende med at få afgørende betydning for gymnasiets fremtid.

- Hvis ikke det er som A-niveau fag, så kan vi ikke få det pakket ind i en studieretning, som udspillet ser ud lige nu, og for et udkantsgymnasie som Morsø Gymnasium ville det være rigtig skidt, siger Peter Madsen, dramaturgilærer.

Morsø Gymnasium har gennem de sidste 20 år arbejdet sammen Limfjordsteatret i Nykøbing og brugt det som sparringspartner til at undervise elever. Det samarbejde kan blive voldsomt udfordret, hvis regeringens gymnasieudspil bliver en realitet.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Uddannelse.