Minister studerede muslingeskrab

Fødevareministeren på studietur til Nykøbing.

- Jeg har fået en mere nuanceret tilgang til det her. Der er ikke noget, der er sort eller hvidt.

Sådan sagde den nye fødevareminister Mette Gjerskov (S), efter at hun torsdag havde været på studietur til Nykøbing.

Ministeren var blandt andet en tur på fjorden sammen med formanden for Centralforeningen af Limfjordsfiskere - med på turen var også repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, og emnet var det omdiskuterede muslingefiskeri- eller skab - i Limfjorden.

Naturfredningsforeningen mener, at fiskeriet skal forbydes i det særlige Natura 2000-områder - omvendt ville Morsø Kommune og fiskerne gerne vise ministeren, at de nye redskaber, der bruges til fiskeriet, er mere skånsomme for miljøet.

 Interview med fødevareminister Mette Gjerskov:

02:49 Luk video

Formanden for Centralforeningen af Limfjordsfiskere, Benny Andersen:

01:16 Luk video