Minister ind i sag om molersudvinding på Mors

Udsigten til, at tunge maskiner måske får lov til at endevende naturområder ved Sundby Kirke på Mors, puster nyt liv i årelang debat.

Området ved Sundby Kirke på Mors har været genstand for årelang debat om udvinding af moler. Foto: Anders Toft Bro, TV MIDTVEST

Hvilket hensyn vejer tungest?

Et nordjysk firmas ønske om at producere kattegrus eller de kulturhistoriske forhold ved middelalderkirken Sundby Kirke i landskabet Mosebjerg på Mors?

Spørgsmålet har været debatteret på livet løs i årevis. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Først fordi Region Nordjylland ønskede at grave efter bjergarten moler, der bruges til blandt andet kattegrus, nær kirken. Derefter fordi omfattende protester fra kirken og borgere satte en midlertidig stopper for udgravningen.

Og nu igen, da Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet med en ny indsigelse imod byggestoppet har åbnet for et rykind af tunge maskiner og udgravninger ved Mosebjerg og kirken på Mors.

Dybt problematisk

Men den indsigelse forstår Inger Saaby, menighedsrådsformand for Sundby Kirke, ikke noget af. Den er tværtimod dybt problematisk, mener hun:

- Kirken ligger ud til et meget smukt område, Mosebjerg, og vi har ansvar for, at der ikke laves skade på kirkens omgivelser.

- Men både udsynet fra og udsigten til kirken vil blive skadet, hvis firmaet Damolin får tilladelse til at udvinde moler omkring kirken. Jeg forstår ikke, hvorfor det kan være en statslig interesse, at der udvindes råstoffer til dyrestrøelse og lignende i det område,  siger Inger Saaby.

Stift bakker op

Hun har fået opbakning til protesten fra Aalborg Stift, der som statslig myndighed kan gøre indsigelser mod lokale byggerier.

- Der skal ikke megen forstyrrelse til for at ødelægge den beskedne kirkes samspil med limfjordslandskabet. Udførelsen af molerindvinding i Mosebjerg-området vil fuldstændigt ødelægge det unikke sampil mellem kultur og landskab, har Aalborg Stift skrevet i et høringssvar.

Også stifter i andre dele af landet har protesteret imod råstofudvinding ved kirken.

Sagen fra Mosebjerg er nu endt på Miljø- og Fødevareministeriets og minister Esben Lunde Larsens (V) bord, da Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, har spurgt ind til kirkesagen.

- Hvorfor udgrave et råstof til kattegrus, når der har været så mange lokale protester fra borgere og kirken imod det, spørger Maria Reumert Gjerding retorisk.

Flere sager

Det er ikke kun omkring Mosebjerg, at kirkelige institutioner protesterer imod ønsket om at udvinde råstoffer. Det samme gør sig gældende i Ribe Stift, der har gjort indsigelse imod at udvinde råstoffer ved Veerst Kirke ved Vejen.

Også de kongelige bygningsinspektører for Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift har skriftligt udtrykt bekymring over de gener, som eventuel råstofudvinding kan få for lokale kirker.