KV09: Lauge L. borgmester på Mors

Det ligger nu helt fast, at Morsø Kommunes nye borgmester hedder Lauge Larsen. Dermed forbliver Socialdemokraterne altså ved magten på limfjordsøen.