Iltsvind kræver års genopbygning

Sommerens varme og iltsvindet i Limfjorden har kostet godt halvdelen af muslingerne i livet. Der kan gå et par år, inden bestanden er genopbygget.

Sommerens varme og iltsvind har kostet godt halvdelen af muslingerne i Limfjorden livet. Det skriver Limfjord Update mandag.

Henover sommeren har Limfjorden derfor lagt vand til det største iltsvind i 15 år, og sæsonen begyndte derfor også halvanden måned senere end normalt.

Kan tage flere år

Limfjorden er landets vigtigste farvand for fiskeri af blåmuslinger. Omkring 300 arbejdspladser er afhængige af fiskeriet.

Professor Jens Kjerulf Petersen fra Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing Mors mener, at der kan gå et par år, inden bestanden er genopbygget.

På næste møde vil Limfjordsrådet gøre status over iltsvindet i Limfjorden.