Hård kritik af døgntilbud

Socialtilsyn Midt retter i en rapport alvorlig kritik af døgntilbuddet Solbjerg på Mors.

Socialtilsyn Midt retter i en rapport alvorlig kritik af døgntilbuddet Solbjerg på Mors. Et døgntilbud for psykisk sårbare personer under Region Midtjylland. Rapporten tegner et billede af en institution, med store mangler hos ledelsen.

Hård kritik

Ledelsen af døgntilbuddet får i rapporten den dårligst mulige vurdering. I rapporten står der blandt andet,

- Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en leder, som er minimalt fysisk tilstede i tilbuddet.

- Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets drift ikke varetages kompetent.

- Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets vagtplaner er uigennemsigtige og ikke retvisende for det reelle billede af fremmødte medarbejdere i tilbuddet.

- Dagtilbuddet har en endog meget ringe standard i de fysiske rammer. Der er mug og råd i skabe og hjørner, og trækonstruktioner er rådnet igennem.

Efter rapporten er kommet har Region Midtjylland besluttet at lukke døgntilbuddet.

Se indslag om sagen her:

 

04:57 Luk video