Garanter havde medvind i Landsretten

Seks garanters prøvesager endte ud til deres fordel. Landsretten gav dem medhold på alle punkter. Alligevel fortsætter dommen formentlig, vurderer én af advokaterne.

Fredag klokken 9 kunne tidligere garanter i Spar Mors glæde sig over Landsrettens dom. To ud af tre dommer dømte entydigt til fordel for garanterne.

Seks garanter har været prøvesager i Landsretten over to dage i oktober. Dommen har tre delpunkter, hvor de seks garanter fik medhold af samtlige dommer i to af punkterne, mens én af dommerne stemte til fordel for konkursboet.

Kan ikke generalisere

Dommerne var enige om, at Spar Mors ikke uden videre kan kaldes hverken et aktie- eller anpartsselskab. Derfor kan konkursboets kurator ikke med et bredt penselstrøg forlange, at de tidligere garanter skal betale garantikapitalen tilbage.

Sløjferegel kan ikke bruges

Den såkaldte sløjferegel i konkursloven gør det muligt at fremrykke tidspunktet for beregning af tilbagebetalingspligten til likvidationstidspunktet. Men i og med at garanterne hævede kapitalen mere end tre måneder før, Spar Mors gik konkurs, kan reglen ikke bruges. Garanterne hævede kapitalen, før Spar Mors ramte likvidation den 2. november 2008.

Ikke erstatningsansvarlige

Der var dog bred enighed om blandt de tre dommere, at ingen af garanterne kan gøres erstatningsansvarlige på et objektivt grundlag, underordnet om de handlede i god tro eller ej.

Professor i Erhvervsjura på Aalborg Universitet Lars Bo Langsted vurderer over for TV MIDTVEST, at netop det forhold, at dommerne på ét punkt var uenige, kan betyde, at sagen bliver anket til Højesteret.

Over 100 tidligere garanter slipper for at skulle betale penge tilbage til den krakkede sparekasse Spar Mors.

Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien 112.