Fødevarestyrelsen stopper søstjernesucces

Et forsøg med at fodre grise med pulveriserede søstjerner er gået i stå. Søstjerner står ikke på listen over lovlige fodermidler. Derfor har Fødevarestyrelsen sat en stopper for forsøget.

Det så ellers ud til at blive en stor succes at lave søstjerner om til grisefoder, men Fødevarestyrelsen har bremset projektet, fordi de stjerneformede skabninger ikke er godtkendt som fodermiddel i EU. Formanden for Muslingeerhvervet i Nykøbing kalder det en katastrofe, at forsøget med søstjernerne nu er stoppet.

- Vi har lagt så mange timer og penge i det her, og vi står med et godt produkt, som vi gerne ville have prøvet af i stor stil, siger Viggo Kjølhede, formand for Muslingeerhvervet, Nykøbing.

Forsøgscenter Foulum har allerede eksperimenteret med stjerner i staldene, og de ser ingen problemer i at lave stjernerne om til fodder.

- Vi har analyseværdier der viser, at de problemstoffer, der kunne være i søstjerner, de ligger langt under de grænseværdier der er for den slags fodermidler, siger Jan Værum Nørgaard, Lektor, Aarhus Universitet, Foulum.

93 tons fiskepulver ligger allerede klar til brug. Men Fødevarestyrelsen, som har sat en stopper for forsøget, vil ikke give dispensation til at komme videre med projektet. Hvis forsøget skulle gennemføres, ville konsekvensen være, at landmanden skulle aflive samtlige grise efter forsøget.

- Jeg synes, det er virkelig ærgerligt. Det er nu vi skal i gang, for vi har produktet, og der er også en begrænset holdbarhed på det. Vi har brug for at lave forsøg for at udvikle en helt ny branche, et helt nyt fodermiddel. Analyser viser, at søstjerner er renere end fiskemel, og det opfylder kravene. Det er lidt fjollet, at vi kan dokumentere, at produktet er godt, men vi må ikke gennemføre forsøget. Selvfølgelig kan man dispensere, hvis man vil, siger Jan Værum Nørgaard, Lektor, Aarhus Universitet, Foulum.

Undren i muslingeerhvervetMuslingeerhvervet har lagt mange penge i forsøget med søstjerner og ser store muligheder. Også de er undrer sig over fødevarestyrelsens beslutning.

- Det er under al kritik, og det kan ikke være rigtigt. Jeg har en klar forventning om, at de giver den dispensation. Det skal de. Alle ved, det ikke er farligt at fodre med søstjerner. Det er bureaukrati af største skuffe. Det skal der rettes op på hurtigst muligt men vi forstår ikke at fødevarestyrelsen ikke kan give os en dispensation, siger Viggo Kjølhede, formand for Muslingeerhvervet i Nykøbing.

For at lovliggøre søstjernerne som fodermiddel skal lovgivningen ændres på EU-niveau. Muslingeerhvervet håber dog fortsat på, at fødevarestyrelsen vil give dispensation, eller at fødevareministeren vil gå ind i sagen.

Staten har støttet søstjerneforsøget med 5 mio. kroner.

Se indslaget om søsternerne her:

Et forsøg med at bruge søstjerner som grisefoder er gået i stå, fordi søstjerner ikke er et lovligt fodermiddel


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.