Flygtninge bremser befolkningsnedgang på Mors

Sjælden stigning i indbyggertallet på Mors. Stigningen skyldes de flygtninge, der er kommet til kommunen. (Arkivfoto)

Som i flere andre kommuner kæmper Mors med faldende indbyggertal. Men i juni oplevede kommunen en efterhånden sjælden stigning.

I juni var der flere fraflyttere end tilflyttere, flere døde end nyfødte, men nyankomne flygtninge har betydet, at der i juni var en lille stigning på fire indbyggere. Det skriver Morsø Folkeblad.

Tilfreds borgmester

Borgmesteren på Mors udtalte i marts, at København burde tildeles flere flygtninge. Han mente, at provinsen, i forhold til indbyggertal, fik tildelt langt flere flygtninge end hovedstaden.

- Jeg har ikke talt imod, at vi skal have flygtninge. Det var landspolitisk, jeg talte imod kvotefordelingen, men siden er der kommet en ny regering, som ligger i tråd med mine holdninger langt hen ad vejen, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) til Morsø Folkeblad. 

Borgmesteren ser positivt på, at indbyggertallet er steget på øen.

- Det er fint, at vi får nogle flygtninge, og at vi gør en indsats for at de kan komme i job. Vi har brug for arbejdskraft, og det, vi gør fra kommunens side, sigter på at gøre de nye indbyggere til en integreret del af vores samfund. Og så synes jeg, at det er fint. Det glæder mig, siger borgmesteren.

 

 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.