Flere frivillige akuthjælpere

Ordningen med frivillige akuthjælpere i de tyndt befolkede områder skal udbredes.

Region Midtjylland vil nu sammen med Struer og Lemvig Kommuner uddanne et korps af frivillige akut-hjælpere.

Som et suplement til akutberedskabet i de kommuner, der har længst til akutmodtagelsen på det kommende supersygehus i Gødstrup, skal frivillige uddannes til at kunne hjælpe andre i nød.

Regeringen har afsat en særlig pulje på 600 millioner til at udbygge akutberedskabet, og det er fra den pulje, regionen og kommunerne nu sammen vil søge om penge til at uddanne de frivillige hjælpere.

I Region Nord har de allerede uddannet akuthjælpere. Et af de steder, der har kørt med ordningen siden slutningen af april er Øster Assels på Mors. Og det sted besøgte Kåre Rolf Hansen. Se indslag herunder.