Flere får psykisk diagnose: Morsø og Viborg hårdest ramt

Antallet af voksne med en psykiatrisk lidelse er steget med 22 procent på fem år. I Midt- og Vestjylland er Morsø og Viborg de kommuner, som har flest indbyggere med en diagnose.

Flere og flere over 18 år kæmper med psykiske sygdomme som angst, stress, depression og ADHD.

I over halvdelen af landets kommuner har over fem procent af de voksne indbyggere en psykiatrisk diagnose.

Det skriver Momentum, som i samarbejde med Danmarks Statistik og KL's Analyse står bag en helt ny analyse af antallet af personer, der lider af en psykiatrisk sygdom.

- Det er tankevækkende, at fortsat flere får en diagnose, og det stiller store krav til os som beslutningstagere, når en langt større gruppe end tidligere oplever, at de har behov for hjælp til at lykkes med arbejde, familie og fritidsliv, siger Joy Mogensen, der er formand for KL's Socialudvalg.

Sidste år var der 51 kommuner, hvor over fem procent af de 18+ årige havde en psykiatrisk diagnose mod 15 kommuner i 2013.

Morsø og Viborg hårdest ramt

Morsø og Viborg Kommune er de to midt- og vestjyske kommer, der er hårdest ramt. Her har 5,5 procent af borgerne over 18 år en psykiatrisk diagnose. Det betyder, at de ligger på hhv. en 32. og 34. plads på Momentums liste.

Herning, Skive, Silkeborg og Thisted følger lige efter. Her har over fem procent af borgerne en psykiatrisk lidelse.

Det stiller nye krav til indsatserne på området, at flere og flere får stillet en diagnose.

- Vi skal have de rette og rettidige indsatser på hylderne, så vi kan hjælpe borgeren til at mestre eget liv via en indsats, der gør så lille indgreb i borgerens levevis som muligt. Men hvis vi skal hjælpe flere, giver det naturligvis et pres på den økonomiske ramme, vi har til rådighed, siger Joy Mogensen, der er formand for KL's Socialudvalg.

 
 
Foto: Momentum

Flest med angst og stress

De mest udbredte diagnoser blandt borgerne over 18 år er angst og belastningsdiagnoser som stress. Det har godt 120.000. Herefter følger affektive sindslidelser som depression og bipolare lidelser og endelig adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser som ADHD.

Den største relative udvikling ses i antallet, der har psykiske udviklingsforstyrrelser som autisme og Asperger. Det er mere end fordoblet fra 2013-2018, og godt 14.000 havde en af de diagnoser i 2018.

Årsagen til det stigende antal diagnoser er formentlig konsekvensen af flere ting, og derfor er det svært at give en præcis forklaring ifølge Jakob Kjellberg, der er professor hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Vi ved ikke præcist, hvor meget det ene eller det andet fylder. Noget handler formodentlig om, at der rent faktisk er flere, der har en lidelse, og hvis den udvikling sker samtidig med, at der er ændret nogle strukturer omkring skolen, ydelsesmønstre og krav fra arbejdsmarkedet, så bliver diagnoser noget, der i højere grad efterspørges, siger Jakob Kjellberg.

På landsplan er det Esbjerg Kommune med 7,5 procent, der har flest voksne indbyggere, der har en psykiatrisk lidelse.

Midt- og vestjyske kommuners placering i Danmark fordelt efter andel med psykiatrisk diagnose i procent


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Sundhed.