Fjordbank Mors skærer i direktionen

Direktør Peter Christensen har valgt at fratræde sin stilling i Fjordbank Mors.

Efter Peter Christensens fratræden består direktionen af Torben Sørensen. Torben Sørensen har været medlem af direktionen i Fjordbank Mors siden slutningen af 2010 og var inden da fra 2002 direktør i Morsø Bank.

 - Vi er kommet langt i integrationen af de to pengeinstitutter. Det har været en sund, men også udfordrende proces. Nu går vi i gang med den næste fase, nemlig tilretning af bankens forretningsomfang, så det matcher bankens fremtidige kapitalgrundlag og område. Til det arbejde er det min vurdering, at vi ikke længere har brug for to i direktionen, og jeg har skønnet, at Torben Sørensen er den af os to direktører, som har de kompetencer, der bliver mest brug for i de kommende år, siger Peter Christensen.

Fortsætter lidt endnu

Peter Christensen fortsætter i en overgangsperiode i Banken dog uden for direktionen. Han skal hjælpe med nogle specifikke opgaver i forbindelse med den igangværende proces.

 - Peter og jeg har haft et rigtig godt samarbejde efter sammenlægningen, og Peter har en stor del af æren for vores vellykkede integration,  siger bankdirektør Torben Sørensen.