Fjordbank kritiserer Finanstilsynet

Ledelsen i den krakkede Fjordbank lægger ikke fingrene imellem i sin beskrivelse af de krav fra Finanstilsynet, der betyder at banken nu må lukke

Det er skærpede krav fra Finanstilsynet, der betyder at Fjordbank nu må lukke. Det fremgår af en meddelelse, bankens ledelse har sendt til Københavns Fondsbørs. Og ledelsen er bestemt ikke tilfreds med Finanstilsynets rolle:

- Bestyrelsen  deler  ikke  Finanstilsynets vurdering..., skriver bankens formand og direktør, og tilføjer lidt senere i meddelelsen:

- Bestyrelsen  er  ej  heller  enig  i  denne  vurdering og  finder,  at Finanstilsynets opfattelse er udtryk for en skærpet praksis i vurderingerne...

Det fremgår også af Selskabsmeddelelsen, at Finanstilsynets skærpede krav - og dermed bankens lukning - skyldes nye tab inden for den sidste uge.

Læs hele selskabsmeddelelsen fra Fjordbank Mors herunder:

Selskabsmeddelelse nr. 11 - 2011

Fjordbank  Mors  har  anmodet  om  afvikling  og  overdragelse  til  datterselskab  under Finansiel Stabilitet A/S

  • Finanstilsynet har dags dato fremsat krav om yderligere nedskrivninger, og fastsættelse af nyt individuelt solvensbehov, der medfører, at banken ikke kan fortsætte sin virksomhed
  • Banken har truffet beslutning om at meddele Finanstilsynet, at banken vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet  A/S  under  Bankpakke  III,  hvorved  bankens  aktiver  og  en  del  af  bankens  passiveroverdrages til et nyt selskab under Finansiel Stabilitet A/S  
  • Handel med aktier og obligationer udstedt af Fjordbank Mors A/S på NASDAQ OMX Copenhagen suspenderes

Finanstilsynet har i forbindelse med afslutningen af sin ordinære undersøgelse vurderet, at der er behov for yderligere nedskrivninger og har samtidigt hermed øget det individuelle solvensbehov.

Banken  foretog i 1. kvartal 2011 nedskrivninger på 60,6 mio. kr. Banken har selv konstateret et væsentligt nedskrivningsbehov  i  2.  kvartal  2011  bl.a.  grundet,  at  der  indenfor  den  seneste  uge  er  konstateret  en væsentlig negativ udvikling i bankens største engagement. Finanstilsynet har krævet nedskrivningsniveauet yderligere  forhøjet  for  2.  kvartal  2011  til  niveauet  400  mio.  kr.  Bestyrelsen  deler  ikke  Finanstilsynets vurdering af dette yderligere nedskrivningsbehov, herunder de bagvedliggende værdiansættelsesprincipper.

Finanstilsynets  gennemgang  af  engagementer  har  endvidere  medført,  at  Finanstilsynet  har  forhøjet  det individuelle  solvensbehov  fra  9,7%  til  16%.  Bestyrelsen  er  ej  heller  enig  i  denne  vurdering  og  finder,  at Finanstilsynets opfattelse er udtryk for en skærpet praksis i vurderingerne.

Det  af  Finanstilsynet  fastsatte  individuelle  solvensbehov  samt  de  af  Finanstilsynet  krævede  yderligere nedskrivninger  indebærer,  at  banken  efter  Finanstilsynets  beregninger  mangler  godt  700  mio.  kr. basiskapital.

Som  følge  af  det  konstaterede  behov  for  yderligere  nedskrivninger  og  det  af  Finanstilsynet  dags  dato fastsatte solvenskrav har banken  i dag givet meddelelse  til Finanstilsynet om, at banken vil  lade sig afvikle under  Bankpakke  III,  hvis  den  ikke  kan  tilvejebringe  den  foreskrevne  kapital  til  opfyldelse  af  det  af Finanstilsynet  fastsatte solvenskrav  inden  for den af Finanstilsynet  fastsatte  frist søndag den 26.  juni 2011 kl. 18.00.

Bestyrelsen  havde  iværksat  tiltag  til  styrkelse  af  basiskapitalen  herunder  frasalg  af  afdelinger  og  andre aktiver med henblik på styrkelse af kapitalen og reduktion af forretningsomfanget. Disse tiltag nåede ikke at blive gennemført, men bestyrelsen må også konstatere, at spændet mellem den solvensprocent, der kunne opnås herved og det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvensbehov forventeligt er så stort, at der ikke er mulighed for at inddække behovet, og banken har derfor anmodet Finanstilsynet om afvikling i henhold til regelsættet af 1. oktober 2010 (Bankpakke III).  

Banken har endvidere anmodet NASDAQ OMX Copenhagen om at suspendere handlen med alle aktier og obligationer udstedt af banken og optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen, hvilket omfatter værdipapirer handlet i følgende ISIN-koder:

Aktier:

Navn  ISINFJORD  DK0060136000

Obligationer:

Navn  ISINMorsoeBk 13  DK 0030253653MorsoSpC3 13  DK0030255005MorsoSpC6 13  DK0030253810MorsoSpSen 13  DK0030256169

NASDAQ OMX Copenhagen har tilkendegivet at ville imødekomme denne anmodning, hvorfor handler på NASDAQ OMX Copenhagen med ovennævnte værdipapirer vil være suspenderet indtil videre.

Bestyrelsen  forventer  at  indgå  betinget  aftale  i  løbet  af  weekenden  med  Finansiel  Stabilitet  A/S om at overføre bankens aktiver og en del af bankens passiver til en ny bank under Finansiel Stabilitet A/S.

Den  fortsættende  bank  vil med  de  begrænsninger  som  overtagelsen  indebærer,  stadig  kunne betjene kunderne med deres almindelige forretninger, ligesom kontonumre og kort vil fungere som hidtil.

Bankens  internetbank  har  som  følge  af  ovennævnte  forhold  været  lukket  i  en  kortere  periode fredag formiddag, med henblik på at spærre engagementer med nettoindlån på mere end 750.000 kr.

Med venlig hilsen 

Fjordbank Mors A/S 

Peter Jessen HansenBestyrelsesformand

Torben SørensenBankdirektør

 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Erhverv.