Fjordbank: Kritik, men ledelsen går fri

Fredag eftermiddag blev den omfattende advokatundersøgelse af Fjordbank Mors' krak offentliggjort.

Der er drøje hug mod den forhåndværende ledelse af både Morsø Sparekasse og Spar Mors i den rapport, der netop er blevet offentliggjort af Finansiel Stabilitet og som er skrevet af advokat Carsten Fode, Kromann Reumert.

Advokaterne har blandt andet gennemgået 31.000 mails, der er blevet sendt mellem de tidligere bankdirektører i Fjordbank Mors, Morsø Sparekasse og Spar Mors.

Uforsvarlig sagsbehandling

Undersøgelsen viser, at Morsø Sparekasse har bevilget kæmpemæssige investeringskreditter, og at det langt fra er sket på forsvarlig vis. Kreditterne har været givet af direktør Jørn Balch personligt og/eller af kreditchefen og underdirektøren som forhåndsaftaler:

-Den faktiske sagsbehandling i Sparekassen i hvert fald frem til 2009 efterlader [...] et indtryk af, at Sparekassens erhvervsafdelings og kreditafdelings udarbejdelse af kreditindstillinger har været en ren formalitet, skriver Carsten Fode i sin rapport.

Derfor er der også i høj grad er tvivl, om bestyrelsen har været inde over bevillingerne, som den bør være.

- Det er min vurdering, at denne praksis for kreditsagsbehandling i Sparekassen har været uforsvarlig, konkluderer Carsten Fode.

Ledelse kan ikke drages til ansvar

Ifølge advokaten kan Sparekassens ledelse dog ikke drages til ansvar, fordi der ikke ligger bevis nok i de sagsakter, han har modtaget.

Til gengæld kan de to eksterne revisorer Jens Peter Egebjerg Hansen og Ole Østergaard fra BDO Scanrevision indbringes for revisornævnet, fordi de ikke gjorde opmærksom på den kritisable forretningsgang.

Skjulte tab i Spar Mors

Tab i sparekassen Spar Mors, der blev opkøbt af Morsø Bank, nævnes som en af de væsentligste årsager til Fjordbank Mors' krak. At der skulle være så store tab, som det blev tilfældet, skyldes at den tidligere ledelse tilbageholdt oplysninger, før den blev fusioneret med Morsø Bank. Carsten Fode konkluderer her:

- At Spar Mors' tidligere direktør har tilbageholdt oplysninger og dermed pådraget sig erstatningsansvar, som det hedder i rapporten.

Dette erstatningsansvar bortfalder dog, fordi Fjordbank Mors ikke gjorde ansvaret gældende i tide. Man havde ment, at det var op til Finanstilsynet eller kurator at gøre dette ansvar gældende over for den tidligere ledelse, men det er altså ikke tilfældet.

Desuden blev den tidligere direktør, Torben Futtrup, erklæret konkurs i august 2011, og derfor konkluderer Carsten Fode, at et erstatningskrav "må anses for at være værdiløst".

Læs hele rapporten

Man kan læse hele advokatundersøgelsen ved at klikke her.

Se indslag fra TV/MIDT-VEST herunder:

 

Advokatundersøgelsen af Fjordbank Mors-krakket viser, at to bankdirektører har begået meget store fejl før konkursen.

Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Erhverv.