Ekspert bakker anoreksiramt familie op i kritik

Formanden for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser langer kraftigt ud efter Holstebro Kommune i anoreksisag.

TV MIDTVEST kunne lørdag fortælle om Holstebro Kommune, der valgte at hjemtage den 29-årige Jacquline Kristensen fra et højt specialiseret og succesfuldt behandlingstilbud på Mors til et mindre specialiseret tilbud i Holstebro.

Siden er det gået meget tilbage for den nu afkræftede Jacquline Kristensen.

Hun og hendes mor kritiserer kommunen for at pleje økonomiske interesser i stedet for at sikre en syg borger den bedst mulige behandling.

- Det er rigtigt rigtigt skrækkeligt at sige, men jeg føler faktisk, at kommunen forsøger at komme af med hende, fordi hun er for dyr, siger den anoreksiramte piges mor, Birthe Grynderup Kristensen fra Struer.

Reel risiko for at dø
Hun frygter, at hendes datter skal dø, og den frygt er ifølge en ekspert ikke overdrevet.

Det er uprofessionelt og ufagligt

- Det er jo en reel risiko, hvis man har en meget alvorlig anoreksi, siger formanden for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, Loa Clausen.

Hun kritiserer nu kommunens beslutning om at flytte Jacquline Kristensen, som i  dag er 170 centimeter høj og vejer 38 kilo. Efter 1½ år har kommunen taget Jacquline ud af en behandling, som normalt tager 5, 10 nogle gange 15 år.

- Det er uprofessionelt og ufagligt. Man er nødt til at stabilisere dem. Det er personer, som har brug for daglig støtte både pædagogisk og spisetræningsmæssigt i meget lang tid, og hvor behandlingen gradvist skal trappes ud, siger Loa Clausen.

Hun understreger, at det er en sygdom, vi skal tage meget alvorligt, da det er den psykiatriske lidelse, som har den højeste dødelighed.

Hjælp fra nabokommune
Holstebro Kommune har søgt om hjælp hos eksperter fra Herning Kommune, inden hjemtagelse blev besluttet.  

- Vi har jo forskellige faglige specialister, der vurderer, de enkelte borgeres sager. Og vi har så også i tilrettelæggelsen af det nye tilbud inddraget specialister på området, siger Helle Bro, der er direktør for personale, social og abejdsmarkedet i Holstebro Kommune.

Der er indgivet en klage, og kommunens afgørelse om det konkrete tilbud bliver efterprøvet i Ankestyrelsen.

Herunder hele interviewet med Loa Clausen som er formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser.

 

 

 

 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Sundhed.