Direktør om mølle-nej på Mors: Meget beklageligt

Der kommer ikke flere vindmøller i Morsø Kommune, men det er med til at bremse den grønne omstilling, mener Vindmølleindustriens direktør.

-Jeg synes, det er meget beklageligt, at Morsø Kommune tilslutter sig en større gruppe, som ikke længere ønsker at opstille vindmøller, siger administrerende direktør i Vindmølleindustrien, Jan Serup Hylleberg.

Den beslutning står fast efter et enigt byråd mandag aften besluttede, at det i fremtiden skal være slut med nyopstillede vindmøller på Limfjordsøen. Der har ellers været ansøgere, som har ønsket at opstille såkaldte kæmpevindmøller på øen. Men det kan de altså nu skyde en hvid pil efter. En beslutning, der ikke falder i god jord i Vindmølleindustrien.

- Det rejser en diskussion om, hvorvidt kommunerne er det rigtige stede at placere planlægningsansvaret fremadrettet. Med Morsøs beslutning kommer man endnu tættere på landspolitisk debat, om hvorvidt kommunerne er i stand til at løfte den opgave, som lovgivningen har givet, siger Jan Serup Hylleberg.

- Kalder på landspolitisk debat

På gårsdagens møde i byrådet blev der argumenteret for, at flere vindmøller vil have en negativ indvirkning på øens kultur og landskab. Derfor blev kommunes lokalplan revideret, således der ikke er plads til flere vindmøller.

- Jeg synes som udgangspunkt, at det er bedst, at kommunerne løfter opgaven med opstillingen. Men hvis argumentationen bliver, som den er på Mors: at man har nok grønt strøm, og at man ikke behøver deltage i den grønne omstilling, så giver det ikke mening længere at ansvaret ligger der. Derfor kalder det på en landspolitisk debat, om kommunerne er det rigtige sted at placere opgaven, siger Jan Serup Hylleberg og fortsætter:

- Hvis vi skal omstille til grøn energi i Danmark og skal fri af fossile brændsler, så skal vi bruge en lang række teknologier – både vindenergi på land og til vands samt biomasse og sol. 

De vindmøller, der allerede står på øen, får lov til at blive.

Politikerne på Mors leger med tanken om helt at droppe fremtidige vindmølleprojekter.