Dansk Metal opfordrer til sympatikonflikt

Dansk Metal Thy-Mors opfordrer til sympatikonflikt mod Mors-virksomheden BS vognen.

I et halvt år har Dansk Metal Thy-Mors forsøgt at indlede forhandlinger om overenskomst med BS Vognen. Efter adskillige breve, som ejeren af virksomheden har nægtet modtaget, opfordrer fagforeningen nu andre til at boykotte virksomheden.

- Som det er nu arbejder de under polske forhold. Der er min personlige holdning og også Metals holdning, at hvis man vil arbejde under polske forhold, så skal man arbejde i Polen. Så skal man ikke drive virksomhed i Danmark, siger Tommy Ahrensberg der er næstformand i Dansk Metal Thy-Mors.

Polsk arbejdskraft

BS Vognen køber arbejdskraft igennem den polske virksomhed PBS Vognen Polska. Bent Salquist, som er indehaver af BS Vognen, er også medindehaver og direktør i den polske virksomhed. Derfor mener Dansk Metal, at polakkerne skal ansættes under danske overenskomster.

- Jeg har ikke har nogen interesse i at forhandle med Dansk Metal. Jeg har ikke gjort noget forkert og jeg er ligeglad med, om LO laver en blokade, siger ejeren af BS Vognen Bent Salquist.

LO vil på nuværende tidspunkt ikke sige, om de vil tage del i konflikten. Hvis LO går ind i en en sympatikonflikt, vil det betyde, at ingen fagforbundsansatte virksomheder må udføre arbejde for BS Vognen.

Ifølge arbejdstilsynet arbejdede der den 1. januar 2013 8 polakkere i virksomheden.

Se et indslag om konflikten:

Dansk Metal Thy-Mors har anmodet LO om at indlede en sympatikonflikt mod virksomheden.