Coaster ligger til lørdag

Alt tyder på, at den grundstødte cypriotiske coaster Peikko først vil blive slæbt fri lørdag morgen. Det 83 meter lange skib har siddet fast ved Nykøbing siden torsdag.

Coasteren Peikko sidder fast i indsejlingen til havnebassinet i Nykøbing. Og her kommer den højst sandsynligt til at ligge natten over. Havnefoged i Nykøbing Hans Peter Heltborg venter på svar fra Søværnets Operative Kommando fredag eftermiddag. Men han regner ikke med, at coasteren bliver trukket fri før lørdag morgen.