Blodprøvetagning i Nykøbing bliver igen muligt

Ved udgangen af februar eller i begyndelsen af marts 2016 bliver det igen muligt at få taget blodprøver i Nykøbing.

En aftalen indebærer at Region Nordjylland køber ydelser i Morsø Kommune, for at sikre borgerne et mere lokalt og fleksibelt sundhedsvæsen.

Samtidig åbnes der op for at yderligere styrke samarbejdet i et kommende nyt sundhedshus med blandt andet videokonsultation og indsatser på tværs af kommune, sygehus mfl., som sætter borgerne i centrum.

- Vi er utrolig glade for igen at kunne tilbyde borgerne at få taget blodprøver på Mors. Det er første resultatet af tæt og godt samarbejde med regionen, og jeg tror på, at det åbner op for flere nye samarbejder, som er til glæde lokalt og regionalt, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune.

Blodprøvetagning to dage om ugen
Den nye samarbejdsaftale betyder, at kommunale sygeplejersker dedikeres til blodprøvetagning to dage om ugen. Region Nordjylland køber sygeplejersketimer hos Morsø Kommune og sygeplejerskerne vil forinden have gennemgået en teoretisk og praktisk uddannelse via Klinisk Biokemisk Afsnit i Thisted. Regionen stiller ligeledes prøvetagningslokale og udstyr til rådighed og afholder udgifter til forbrug rengøring mv.

Gener mindskes
Det nye samarbejde, udspringer blandt andet af, at alle sygehusfunktioner i Nykøbing flyttede til Thisted pr. 1. november 2015. Det har især haft konsekvenser for borgere som er i udredningsforløb hos sygehuset eller egen læge, og som har behov for løbende blodprøver. De har hver gang været nødsaget til at få foretaget blodprøver i Thisted.

Videokonsultation er på tegnebrættet
Siden efteråret 2015 har en fælles kommunal/regional styregruppe arbejdet på at nytænke Det Nære Sundhedsvæsen så flere funktioner og selve organisationen kan matche borgernes behov og geografiske udfordringer. I denne proces er blodprøvetagning første konkrete resultat.

Forretningsudvalget i Region Nordjylland behandler sagen på møde d. 1. februar 2016, herunder også en foreløbig status på det fælles faglige udviklingsarbejde, der er sat i gang kommunen og regionen imellem, oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Sundhed.