1000 liter gylle spærrer vej

En gyllevogn er væltet og gyllen spærrer en vej ved Erslev på Mors. 1000 liter gylle er faldet ud af vognen, da føreren kom for langt ud i rabatten.

Omkring klokken 16 kom en gyllevogn lidt for langt ud i grøften, da han ville køre uden om en fodgænger på Bjørnvadbro ved Erslev på Mors.

1000 liter gylle er strømmet ud af vognen, der nu ligger på hovedet. Traktoren, der trak gyllevognen ligger på siden i rabatten.

- Vi venter i øjeblikket på, at der kommer et bjergningkøretøj, så vi kan få traktor og vogn vendt om, siger Oluf Jakobsen, der som indsatsleder for beredskabsafdelingen i Morsø Kommune er på stedet.

Oluf Jakobsen oplyser, at vejen vil være spærret i begge retninger i et par timer, mens oprydningsarbejdet står på.

Traktorføreren er rystet over oplevelsen, og han er blevet kørt på sygehuset, oplyser indsatlederen.

Der er ikke nogen vandløb i nærheden, og der ligger en smule gylle i grøftekanten, men Oluf Jakobsen vurderer ikke, at denne kubikmeter gylle vil være til gene for andre end beredskabet og forbipasserende.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien 112.