Vores vilde dyr får to millioner ekstra

Miljø- og Fødevareministeriet afsætter to millioner kroner ekstra til markvildtprojekter, der giver plads til vilde dyr mellem dyrkede marker.

Foto: Scanpix / Jens Büttner

Det er gavetid for de dyr, der bor i vores natur.

Agerhøns, birkemus, harer, viber og markfirben er blandt de dyr, der får glæde af en ny økonomisk håndsrækning. To millioner ekstra for at være helt præcis. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Markvildtprojekterne består typisk af striber med vilde urter eller lavt græs, insektvolde med blomster, der tiltrækker insekter og sommerfugle, og barjordsstriber, der giver agerhøns og andre vilde fugle mulighed for at støvbade.

Fire millioner i 2018

I Aftalen om Naturpakken afsatte regeringen sammen med Dansk Folkeparti to millioner kroner hvert år fra 2017 til 2019 til markvildtprojekter. Det beløb har Miljø- og Fødevareministeriet så valgt at smide ekstra to millioner oveni til næste år, så der i 2018 i alt er fire millioner kroner til projekterne.

- Vi har allerede over 550 kilometer med striber og hegn og over 240 hektar småbeplantninger, vandhuller og brakarealer, som skaber bedre forhold for sårbare dyrearter som harer, agerhøns, viber, firben og birkemus.  Med markvildtprojekterne giver vi landmændene mulighed for at forbedre forholdene endnu mere. Derfor er jeg glad for, at indsatsen i Naturpakken nu får ekstra midler, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

Der findes i dag cirka 60 markvildtlav med fem til ti landmænd i hver. Lavenes interesseområde dækker til sammen cirka 190.000 hektar svarende til syv procent af det samlede dyrkede landbrugsområde.

Her er markvildtlavenes værktøjskasse

Insektvolde:
Jord pløjes op til et jorddige, der tiltrækker vilde blomster, padder og insekter.

Barjordsstriber:
Bruges af agerhøns og andre vilde fugle til støvbadning, som er vigtig del af fuglenes adfærd.

Lavt græs:
Når vegetationen slås jævnligt kommer der masser af nye grønne skud, som harer og andre dyr spiser.

Blomsterstriber:
Striber i kanten af markerne med vilde blomster. Agerhøns og andre fugle finder skjul til reden og føde i form af frø og insekter blandt blomsterne. Vigtige for sommerfugle, bier og andre vilde bestøvere.

Levende hegn:
Ved at beskære de gamle, tilgroede, levende hegn bliver de lysere og varmere og mere artsrige. Gavner blandt andet birkemus og småfugle.

Stenbunker og stendiger:
Holdes fri for vegetation, så der kommer masser af lys og varme til dem. Stor værdi for firben, mus og birkemus.

Ingen pesticider og gødning:
Sprøjtefri drift i markkanterne øger antallet af insekter, hvilket tiltrækker fugle som agerhøns og viber.

Landmænd, der vil deltage i markvildtprojektet, skal kontakte Danmarks Jægerforbund og tilmeldes såkaldte markvildtlav. Lavene får besøg af en rådgiver fra Danmarks Jægerforbund, der foreslår tiltag, der gavner markvildtet og den øvrige natur i området. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet