Vold mod plejepersonale stiger

Over halvdelen af de ansatte i ældreplejen har været udsat for vold

Ansatte i omsorgsjob bliver, i stigende omfang, sparket, skubbet, slået, bidt, nevet, kradset eller udsat for endnu voldsommere former for fysisk vold.

Halvdelen af de ansatte på plejehjem, i psykiatrien og på handicapområdet har været udsat for mindst én voldsepisode inden for det seneste år, og for nogle sker det dagligt eller ugentligt. Det viser en undersøgelse blandt fagforbundet FOAs medlemmer.
    
“Det går den forkerte vej med voldstallene. Travlhed, for få ressourcer og for lidt tid til at berolige, er noget af det, der får dem til at stige," siger Lars Peter Andersen, der er psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, til Fagbladet FOA.

quoteDet går den forkerte vej med voldstallene

Psykolog Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

 Han mener også, at de ansatte er blevet mere bevidste om, at vold er noget, de ikke vil finde sig i. Tidligere blev det i et vist omfang anset for et arbejdsvilkår, når man havde med syge mennesker at gøre.
    
Stigningen i volden er mest markant på ældreområdet. 54 procent af de ansatte på plejehjemmene har været udsat for vold inden for det seneste år. For to år siden var tallet 47 procent. Men også hjemmeplejen melder om betydeligt mere vold, end i en tilsvarende undersøgelse for bare to år siden.
    
FOA efterlyser mere politisk handling i forhold til voldsproblemerne. Der er for mange tomme ord, og politikere i regering, regioner og kommuner har travlt med at pege på hinanden som de ansvarlige, mener Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.
    
“Det er det politiske system, der har ansvaret for, at volden stiger, for der er ikke de nødvendige ressourcer til at undgå den. Hvis man virker voldsomt fortravlet for eksempel over for en dement borger, opstår der misforståelser, og så stiger risikoen for konflikter," siger hun.
    
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har det politiske ansvar for lovene om sikkert arbejdsmiljø, og han fastslår, at reglerne er meget klare: Arbejdsgiverne skal sørge for, at det er trygt og sikkert at gå på arbejde, og Arbejdstilsynet holder øje med, at de lever op til det ansvar.
    
“Når det er sagt, så har vi også et fælles ansvar for at forebygge vold i udsatte brancher. Derfor har regeringen afsat 400 millioner kroner til en række indsatser for at forebygge vold på botilbud," skriver beskæftigelsesministeren i en mail til Fagbladet FOA.   


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.