Vikarer dækker hver 10. time i folkeskolen

Der skal være flere lærere i skolen for at nedbringe antallet af vikartimer, mener Danmarks Lærerforening.

En udbredt lærermangel er medvirkende til, at mere end hver tiende time i folkeskolen undervises af en vikar, mener Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Han mener, at lærerne skal have oplevelsen af, at de lykkes med arbejdet ude i skolen.

- Den enkelte lærer har simpelthen for mange undervisningstimer. Der er mange lærere, der føler, at de ikke gør det godt nok, derfor vælger de skolen fra, siger formanden.

- Vi skal have de lærere, der har forladt folkeskolen tilbage til skolen.

Han mener, at succesoplevelser og prioritering af flere lærertimer er løsningen, da alt andet er lappeløsninger. Ifølge lærerformanden er kombinationen af kommunernes nedlæggelse af lærerstillingerne og en stigning af elevernes timetal to grundlæggende elementer, der har ført til, at mange lærere har forladt skolen.

- Der er ikke noget skoleledere, der synes, det er en god idé at sætte uuddannede til at undervise. Men de gør det, fordi de ikke har andre alternativer, siger Anders Bondo Christensen.

Forældre: Fravær skal håndteres bedre

Mette With Hagensen, der er landsformand for forældreorganisationen Skole og Forældre ser helst, at skolerne bliver bedre til at håndtere planlagt fravær. Det skal foregå ved, at klassens øvrige lærere kan dække skemaet af i det tidsrum, der er muligt. Hun siger ifølge Jyllands-Posten, at det bliver et spørgsmål om at skaffe fleksibilitet inden for et system, der i forvejen ikke er særlig fleksibelt.
    
- Og der peger pilen på kommunerne, der har beskåret skolernes økonomi så voldsomt, at det ikke kan lade sig gøre, siger hun til avisen.
    
Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen siger til DR, at sygdom, fravær, ferie og så videre skaber ting, der ikke er planlagt. Han peger også på, at skoler over hele landet er udfordret af mangel på lærere.

Undersøgelsen af vikartimerne er lavet af Undervisningsministeriet, og resultatet er utilfredsstillende, mener Anders Bondo Christensen.

- Det er helt utilfredsstillende. Vi håber, at forældrene vil bakke folkeskolen op. Men det er klart, at hvis forældrene oplever, at mange af ens barns timer bliver løst af en uuddannet vikar, så svækker det tilliden, siger han.

Han glæder sig over, at der fra politisk hold bliver kigget på om de længere skoledage, der blev indført i 2014, er den rigtige løsning.

Du kan se lørdagens indslag her:

Eleverne i folkeskolen bliver undervist af vikarer i hver 10. time viser en ny landsdækkende stikprøvekontrol

Se indslag fra maj 2018 om den stigende brug af vikarer herunder:

Folkeskolerne i Struer Kommune har fordoblet antallet af vikarer på fem år og det skaber store frustrationer

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.