VIDEO: Mink amok i blodrus

Se to mink gå amok over en spand med ørreder. I fremtiden vil Naturstyrelsen bruge flydende klapfæller, der slår dyrene ihjel med det samme, i kampen mod det lille rovdyr.

Fritlevende mink har udviklet sig til en stor trussel mod den danske natur. Og hvis man er i tvivl om, hvor stor skade det uønskede rovdyr kan volde, giver videoen her et meget godt indtryk.

Zoolog Morten Vissing fra oplevelsescentret Aqua i Silkeborg demonstrerer ved hjælp af en spand med ørreder, hvordan to mink går i blodrus - og reelt dræber for at dræbe.

 Minkene slår fiskene ihjel med et enkelt bid - og skynder sig så at hente den næste.

- Det er det, der er problemet med minkene. De bliver ved, indtil der ikke er mere. Det kunne lige så godt have været en flok sovende troldænder, høns i en hønsegård eller en flok stallinger i et vandhul, siger Morten Vissing.

Se videoen her:

 

Ny taktik

TV/MIDT-VEST fortæller søndag aften klokken 19.30, hvordan Naturstyrelsen nu ændrer taktik mod fritlevende mink i naturen.

I fremtiden skal flydende klapfælder udgøre et vigtigt våben mod det uønskede rovdyr. Klapfælder dræber - modsat de fælder man hidtid har brugt - minkene med det samme. Dermed slipper man for at tilse fælderne to gange i døgnet, og det vil gøre indsatsen mere effektiv.

Naturstyrelsen erkender, at minken er så udbredt, at den aldrig helt vil kunne udryddes. Derfor bliver indsatsen fremover koncentret i særligt følsomme naturområder. Styrelsen er tidligere blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at bekæmpe minken, og forstfuldmægtig Uffe Strandby har store forventninger til den nye taktik.

- Der er behov for en fokuseret og intensiv indsats i nogle specielt udvalgte områder. Og der er behov for at tage nogle metoder i brug, som er mere effektive, siger han.

Ingen ved præcist, hvor mange mink der findes i den danske natur. Nogen gætter på mindst 100.000 - faktum er, at jægerne hvert år nedlægger 5000-6000 eksemplarer. Naturstyrelsens nye plan er i offentlig høring til den 10. februar.

p>


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.