Vestjysk Bank realiserer det bedste kvartalsresultat gennem flere år

Det er blandt andet et markant fald i nedskrivninger, der er med til at give Vestjysk Bank det bedste kvartalsregnskab i flere år.

Jan Ulsø Madsen, direktør i Vestjysk Bank. Foto: Johan Gadegaard / Ritzau Scanpix

Det seneste kvartalsregnskab vidner om, at Vestjysk Banks turnaround for alvor har bidt sig fast. Banken er for alvor ved at vænne sig til de sorte tal på bundlinjen.

I første kvartal 2018 var resultatet efter skat på 71 mio. kr. 29 procent større end i samme periode sidste år og forrentede egenkapitalen med 11,8 procent.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Vestjysk Banks tilfredsstillende bundlinje i 1. kvartal 2018 blev primært skabt via faldende nedskrivninger.

Læs også Ekspert: 2017 et dejligt år for Vestjysk Bank

- Når vi kigger på tallene for 1. kvartal 2018, kan vi konstatere, at tingene har udviklet sig, som vi havde forventet. Selvom vores nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau set i forhold til andre pengeinstitutter, er de trods alt faldet med 33 procent i forhold til 1. kvartal sidste år, hvilket i vores situation må anses for acceptabelt, fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende direktør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

- Det tilfredsstillende resultat skal også ses i lyset af, at der er en række udefrakommende faktorer, der naturligt har påvirket vores indtægter, og som vi løbende har forholdt os til. Som modvægt til presset på vores indtægter har vi bl.a. via bevidst omkostningsstyring haft stort fokus på at reducere vores omkostninger, og det er vi lykkedes med i 1. kvartal 2018.

I 1. kvartal 2018 udgjorde Vestjysk Banks basisindtægter 232 mio. kr. og udviste dermed et beskedent fald på 13 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017. Dette fald blev delvist opvejet af en reduktion i bankens omkostninger på 7 mio. kr., og banken realiserede dermed et basisresultat før nedskrivninger på 114 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod 120 mio. kr. i samme periode sidste år.

Fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 faldt Vestjysk Banks nedskrivninger med 33 procent fra 61 mio. kr. til 41 mio. kr.

- Udviklingen i vores nedskrivninger går den rigtige vej. Hvor nedskrivninger på landbrugskunder historisk set har fyldt meget, har der i 1. kvartal 2018 netto set været tale om en tilbageførsel af nedskrivninger på netop landbrugskunder, hvilket er glædeligt.

- Det er et tegn på, at det høje niveau for afregningspriserne i store dele af 2017 har givet landmændene lidt mere "luft" i økonomien. Afregningspriserne har desværre udvist en faldende tendens siden efteråret 2017, og som med alle faktorer, der påvirker landbruget, følger vi den videre udvikling meget nøje, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. kvartal 2018 relaterede sig primært til handels¬virksomheder m.v. samt ejendomsbranchen. På trods af, at økonomien hos bankens ejendomskunder generelt set har udviklet sig i positiv retning, har banken dog anset det for nødvendigt yderligere at afdække risikoen på de ejendomme, som er placeret i udlandet.

Forventningerne til regnskabsåret 2018 fastholdes

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018 om et resultat efter skat i niveauet 175 mio. kr. til 250 mio. kr., lyder det i pressemeddelelsen.