Vestjysk Bank leverer overskud i 2015

Vestjysk Bank ser ud til at være på rette kurs. i dag præsenterer de et årsregnskab for 2015 med et overskud på 49 millioner efter skat.

Banken, der har hovedsæde i Lemvig, har i dag præsenteret et årsregnskab for 2015 med et overskud på 49 millioner efter skat - mod et underskud på 188 millioner året før. På et år har de altså formået at forbedre Vestjysk Banks resultat med 237 millioner kroner.

 

- I dag er en god dag, ikke mindst for vores medarbejdere. Det føles godt i maven, at resultatet af vores flerårige bestræbelser på at vende bankens resultatmæssige udvikling nu endeligt bliver belønnet med sorte tal på bundlinjen, fortæller administrerende direktør Jan Ulsø Madsen for Vestjysk Bank i en pressemeddelelse.

 

Han understreger, at de naturligvis kan være tilfredse med et overskud på 49 millioner kroner for en bank af deres størrelse, men under de givne markedsforhold og med bankens udgangspunkt in mente, betegner de resultatet som acceptabelt. Det er første gang siden 2010, at banken har sorte tal på bundlinjen i sit årsregnskab. 

 

Handlingsplan fra 2012 skyld i overskuddet

Det er i følge banken selv, deres handlingsplan fra 2012, der har haft en positiv effekt på udviklingen. Som følge af bankens udfordringer lancerede banken i sin årsrapport 2012 en handlings­plan med fokus på balanceslankning og tæt opfølgning på indtægter og udgifter som omdrejningspunkter.

I løbet af de seneste tre år har banken reduceret sin balance fra 32,8 mia. kr. til 21,1 mia. kr. Slankningen er hovedsagligt gennemført via en reduktion i bankens udlån fra 20,7 mia. kr. i 2012 til 13,3 mia. kr. ved udgangen af 2015, svarende til en reduktion på 36 pct.

- Vi har realiseret vores handlingsplan fra 2012, der, koblet med en stærk vilje og arbejdsindsats blandt medarbejderne og stor loyalitet blandt vores kunder , har bragt os herhen, hvor vi er i dag,  siger adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen, i pressemeddelelsen.

Jan Ulsø Madsen anser aflæggelsen af årsrapporten for 2015 som begyndelsen på en ny stabiliseringsperiode, hvor fokus vil ligge på at styrke bankens kapitalgrundlag.

- Alt andet lige forventer vi fortsat fremgang i vores finansielle resultater de kommende år, men vi er meget bevidste om, at banken stadig har udfordringer, der skal løses, både i forhold til kapitalgrundlaget, nedskrivninger, EU Kommissionen m.v. Vi forbliver i arbejdstøjet med ærmerne smøget op, lyder det fra Jan Ulsø Madsen.

Eksklusive kursreguleringer realiserer Vestjysk Bank, ifølge pressemedelelsen et basisresultat før nedskrivninger i 2015 på 403 mio. kr. mod 481 mio. kr. i 2012, svarende til en reduktion på blot 16 pct. Resultatet anses for tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af bankens balancereduktion.

Senest i september 2015 gennemførte Vestjysk Bank organisatoriske ændringer, der forventes at reducere bankens årlige omkostninger med minimum 25 mio. kr. om året.