Vestjyderne er Danmarksmestre i frivilligt arbejde

Især vestjydernes forkærlighed for det frivillige idrætsarbejde bringer dem til tops i statistikken over frivilligt arbejde.

Hele 42 procent af voksne vestjyder svarer i en ny undersøgelse, at de har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er markant over landsgennemsnittet, hvor 33 procent af danskerne som helhed svarer at have udført frivilligt arbejde i årets løb.

Det oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Frivilligt arbejde dækker over at have givet arbejdskraft gratis væk som frivillig i en idrætsforening, til sociale indsatser, til kulturområdet eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv.

Andel danskere over 16 år som har udført frivilligt arbejdei 2018 fordelt i landsdele. Bornholm er udeladt, da antallet af respondenter i denne landsdel er for lav til at lave særskilt opgørelse på det niveau.
Andel danskere over 16 år som har udført frivilligt arbejdei 2018 fordelt i landsdele. Bornholm er udeladt, da antallet af respondenter i denne landsdel er for lav til at lave særskilt opgørelse på det niveau.
Foto: Danmarks Statistik

Kilde: www.statistikbanken.dk/KVUARGEO

Hver sjette vestjyde har været idrætsfrivillig

Se også: Søren Blaabjerg er 15 år og frivillig besøgsven på et plejehjem.

Det er især på idrætsområdet, at vestjyderne står stærkt i statistikken over frivilligt arbejde. Ikke mindre end 16 procent af alle vestjyder (svarende til hver sjette) beskæftigede sig nemlig frivilligt med idrætten i 2018.

Idræt er overordnet set det største frivilligområde i Danmark - her svarer 9 procent (svarende til hver 11. dansker) at have leveret frivilligt arbejde i løbet af 2018.

Frivilligt arbejde inden for udvalgte områder i 2018.
Frivilligt arbejde inden for udvalgte områder i 2018.
Foto: Danmarks Statistik

Kilde: Særkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse

Mindst frivilligt idrætsarbejde laves af folk fra landsdelene København og Københavns omegn, hvor henholdsvis 5 og 7 procent har lavet frivilligt idrætsarbejde.

Den mest frivillige dansker:

Denne relativt lave andel kan delvist forklares på følgende måde:

En tidligere undersøgelse fra Danmarks Statistik har vist, at jyderne i mange tilfælde har over dobbelt så mange idrætsfaciliteter per indbygger som kommunerne på Sjælland og omkring København. Dermed bliver det også sværere for sjællændere og københavnerne at udøve frivilligt idrætsarbejde, forklarer fuldmægtig ved Danmarks Statistik Monika Bille Nielsen.

Den mindst frivillige dansker:


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.