Venstre vil have undersøgt muligt lovbrud i sag om minkgrave

Venstre vil have beslutningen om at grave mink ned i Viborg og Holstebro undersøgt i en kommission.

Det skal undersøges til bunds, om det var lovligt at grave aflivede mink ned. Det mener Venstre, der vil have en undersøgelse af lovgrundlaget for minkgravene som en del af den undersøgelse af hele minksagen, som Venstre og blå blok kræver.

- Vi mener, der skal laves en undersøgelseskommission, som skal undersøge hele minksagen, så ministre og embedsmænd kan blive afhørt, siger Thomas Danielsen (V), der er medlem af miljø- og fødevareudvalget.

Fakta om minkgravene ved Boutrup Sø og Kølvrå

Han undrer sig over, at regeringens redegørelse for håndteringen af minksagen, som blev præsenteret i sidste uge, ikke nævner Miljøministeriets beslutninger om at begrave mink.

- Den undersøgelseskommission, regeringen har lavet, forholder sig ikke til de ulovligheder miljøministeren har lavet. Det er bare endnu en ting, regeringen har undladt i deres egen undersøgelse, siger Thomas Danielsen (V).

Han fortæller til TV MIDTVEST, at han flere gange selv har påpeget over for miljøminister Lea Wermelin (S), at minkgravene ikke er lovlige.

- Jeg har sagde til ministeren i sidste uge, at det var ulovligt, men der er ikke blevet reageret på det, siger han.

Han er derfor godt tilfreds med, at professor i miljøret Peter Pagh i går kaldte minkgravene for et lovbrud. Han sagde i går til TV MIDTVEST, at nedgravningen af mink er i strid med Miljøbeskyttelsesloven.

- Det kræver normalt miljøgodkendelse og forudgående miljøvurdering. Man kan ikke i miljøbeskyttelsesloven finde grundlag for at grave mink ned. Så skal man ophæve loven, eller også er der tale om lovbrud. Her er der tale om lovbrud, sagde Peter Pagh.

I Miljøstyrelsen mener konstitueret kontorchef, Charlotte Moosdorf, at lovgivningen er blevet overholdt. Hun understregede i går overfor Dagbladet Holstebro-Struer, at det er tilladt at grave mink ned at på militære områder, fordi forsvarsministeren kan dispensere fra loven i beredskabssituationer.

- Nedgravningerne er fundet sted med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19 og Miljøvurderingslovens § 4, sagde hun til avisen.

Venstre har indkaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd fredag om de miljømæssige konsekvenser ved minkgravene. 

Mink er begravet for tæt på Boutrup Sø ved Nørre Felding. Nu skal problemet løses, siger Fødevareministeren.