Venstre: Unge skal ikke tvinges

Venstre præsenterer i dag et nyt ungeudspil, som skal gøre op med de tvangsmekanismer, der i dag dikterer, at de skal møde op til bestemte eksaminer og færdiggøre bestemte fag.

Venstre ønsker et opgør med den hårdt kritiserede fremdriftsreform, som partiet selv er medunderskriver af. Formand Lars Løkke Rasmussen præsenterer i dag et ungepolitisk udspil, som både omfatter skoler, ungdomsuddannelser og de højere læreanstalter.

- Man må konstatere, at fremdriftsreformen har skabt en massiv spændetrøje – både om den enkelte studerende og universiteterne. Den har skabt masser af bureaukrati. Antallet af reeksaminationer er eksploderet, og studerende møder ikke op til eksamen, siger Lars Løkke til Politiken.

Konkret vil Venstre afskaffe en ordning, hvor de studerende automatisk tilmeldes eksaminer svarende til 30 såkaldte ECTS-point per semester. Og partiet vil også fjerne den såkaldte tvangsmerit, hvor visse studerende pålægges at færdiggøre fag, der ikke længere er relevante for dem.

- Det er vigtigt, at både studerende og uddannelsesinstitutioner i Midt- og Vestjylland ikke rammes af unødvendigt bureaukrati, som det er tilfældet med fremdriftsreformen. Derfor vil vi i Venstre give institutionerne frihed til at nå målet i tæt dialog med studerende og det politiske led, siger Venstres uddannelsesordfører, Esben Lunde Larsen.

Fremriftsreformen blev vedtaget i 2013, men det seneste år har den været genstand for massive protester af både universiteternes ledelser og de studerende. Hovedanken er, at reformen anvender den økonomiske pisk til at presse universiteterne, og at hastværket giver dårligere kvalitet i undervisningen.

Valgflæsk

Den nuværende uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen (R), har allerede lagt op til at revidere reformen – næste år. Venstres udspil giver hun ikke noget for.

- Først stiller Venstre med endnu skrappere krav til reformen, og så løber de fra reformen igen. Det her oser af valgflæsk, siger Sofie Carsten Nielsen, der udbeder sig svar på, om V vil afskaffe det sjette af de nuværende SU-år.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.