Valgplakater hænger ulovligt

Lige nu er lygtepælene fyldt med valgplakater, men det er ikke alle, der hænger efter reglerne.

Foto: Jesper Thomsen, TV MIDTVEST

Det er særligt reglen om, at valgplakater ikke må hænge lavere end 2,3 meter over et fortov eller en cykelsti, der driller. På de statslige veje er det Vejdirektoratet, der kontrollerer om valgplakaterne hænger rigtigt. I følge flere af de kandidater der ikke overholder reglerne er plakaterne hængt lovligt op, men er så gledet ned. Derfor må de løbende rundt og rette på plakaterne. 

- De kan godt være hængt forkert op også. Det skal jeg lade være usagt. Men som regel så plejer vi at prøve at se, om ikke vi kan få dem til at hænge i de højder, som de skal, siger Peter Sørensen, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti i Thisted Kommune.

Har I som politikere ikke særligt et ansvar for at leve op til de regler, der er på området?

- Det har vi da helt sikkert, og vi skal fremstå som foregangsmænd og gode forbilleder, så det har vi da, siger Peter Vestergaard, der er spidskandidat for Radikale Venstre i Struer Kommune.

  Foto: Jesper Hejlskov Thomsen, TV MIDTVEST

Hvordan har du det så med, at dine plakater ikke overholder reglerne?

- Det har jeg det da ikke godt med. Det skal vi ud og have rettet op på, siger han.

Første gang, Vejdirektoratet spotter en ulovlig valgplakat, får ejeren et påbud. Anden gang piller de plakaten ned og sender en regning.

Fakta: Hvor må valgplakater ikke hænges op:

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Se Indenrigsministeriets retningslinjer for valgplakater her