Vækstudvalg: Sådan skaber vi mere vækst på landet

Vækstudvalget har tirsdag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man skaber mere vækst på landet.

Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd, der har nedsat Vækstudvalget. Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Vækstudvalget har tirsdag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man skaber mere vækst i de 46 land- og yderkommuner. Rapporten giver anvisninger til, hvordan landdistrikterne bedre kan få fat i den arbejdskraft, der mangler.  

Vækstudvalget er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, Horesta, SMVdanmark, Nykredit og Landdistrikternes Fællesråd.

Når de unge flytter væk fra landdistrikterne for at uddanne sig, er det svært at hive dem tilbage igen. Blandt andet derfor foreslår Vækstudvalget, at man opretter flere uddannelsespladser i yderområderne.

Læs også Regionale vækstfora forsvinder i nyt erhvervsfremmesystem

- Adgang til uddannelser i hele landet kan sikre rekrutteringsgrundlaget for virksomheder i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard. Han er formand for Landdistrikternes Fællesråd og medlem af udvalget.

- Derfor foreslår udvalget, at man i højere grad placerer uddannelser i land- og yderkommunerne, hvor det giver mening ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv og uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Fokus på at styrke fem områder

Styrkelsen af mulighederne for at skaffe nødvendig arbejdskraft er et af de fem områder, som udvalget anbefaler at styrke. De øvrige er en styrkelse af konkurrenceevnen, bedre infrastruktur, flere lokale udviklingsinitiativer og bedre adgang til finansiering.

Læs også Trods udflytningsplan: Der mangler uddannelser uden for de store byer

Om det sidste siger Steffen Damsgaard:

- Flere virksomheder og erhvervsdrivende i landdistrikterne har en oplevelse af, at det er svært at skaffe den nødvendige kapital og optage lån. Det mener udvalget er en væsentligt vækstbarriere, som man politisk skal tage hånd om.
    
Rapporten er tirsdag blevet præsenteret ved et arrangement i Provianthuset på Christiansborg.

Her er Vækstudvalgets anbefalinger på fem områder:

 • Bedre adgang til finansiering
  Det foreslås, at beløbsgrænsen for vækstlån hos Vækstfonden reduceres fra 1 million kroner til 500.000. Dermed vil fere kunne få gavn af ordningen.
 • Nemmere rekruttering af arbejdskraft.
  Der skal ifølge udvalget skabes større incitamenter til at oprette uddannelsespladser i landdistrikterne.
 • ​Styrket konkurrenceevne.
  Flere mindre kommunale udbud, hvor små og mellemstore virksomheder kan byde med.
 • Sammenhængende infrastruktur.
  Yderligere sænkning af færgetaksterne.
 • Flere lokale udviklingsinitiativer.
  Uddeling af pris til virksomheder, der gør en ekstraordinær indsats for at udvikle lokalsamfundet.

Kilde: Rapporten "Mere vækst på landet", udgiver af Vækstudvalget.