Utilfredshed med ny overenskomst: - Det er et træls ja

Der er delte holdninger til overenskomsten, der i dag blev stemt igennem i byggebranchen. Overenskomsterne kommer til at dække 600.000 ansatte.

02:42

Video: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

I byggebranchen har man i dag stemt ja til nye overenskomster, som dækker 600.000 privatansatte. Dermed er en storkonflikt afværget.

Det er dog ikke alle, der er lige glade for den nye aftale. 3F's medlemmer stemte for eksempel samlet set nej til aftalen, blandt andet fordi de ikke mener, at lønstigningerne er høje nok. 

- Det er efter min opfattelse en meget lille stigning. Vi kan ellers kunnet læse i aviserne, at der har været lønfest på direktionsgangene, og der synes jeg, at der burde have været mere solidaritet i det her, siger formand for 3F i Viborg, Stanley Bach Mortensen.

Det er også arbejdsgivernes udvidede ret til at varsle overarbejde op til fem timer ugentligt, der giver anledning til rynkede bryn. Arbejdsgiverne får også lov til at bestemme, hvornår overarbejdet skal afspadseres.

De nye vilkår i OK17

  • Der er lønstigninger på syv procent - ifølge LO's prognose for inflation - svarer det til en reallønsstigning på to procent over de tre år, overenskomsterne gælder.
     
  • Fritvalgsordningen fordobles fra to til fire procent af lønnen. Den kan bruges på børneomsorgsdage, seniorfridage elle ekstra pensionsindbetaling.
     
  • Medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet får fuld løn under forældreorlov.
     
  • Arbejdsgiverne får en udvidet ret til at varsle overarbejde op til fem timer ugentligt.

- Typisk for os vil der være overarbejde om sommeren og afspadsering om vinteren, så den er ikke god, siger Kjeld Tang, der er murer i Glyngøre.

- Det er et træls ja, vi har fået. Vi må dog bøje os for demokratiet, siger Kjeld Tang videre. 

Hos Dansk Metal er der dog i højere grad glæde at spore. 70% af deres medlemmer stemte ja til aftalen. Men igen er vandene delte. 

- Jeg er okay tilfreds. Det er helt sikkert. Men der er stadig 12.000 af vores medlemmer, der har stemt nej, og det må vi tænke over fremadrettet, siger Klaus Dahl Christensen, formand for Metal Midt, Skive-Viborg.

Der går tre år, inden der skal forhandles ny overenskomst igen. Over halvdelen af lønmodtagerne deltog i urafstemningen og det var en historisk høj stemmeprocent.