Universitetsansatte vil ikke flytte med jobbet til provinsen

Kun få universitetsansatte agter at flytte med et job til en mindre by i provinsen, viser ny undersøgelse blandt ingeniørforeningens medlemmer. Undersøgelsen dokumenterer udflytningsaftalens problemer, mener ingeniørformand.

Ikke mange ansatte på universiteterne i de største byer er parate til at flytte med deres job ud til en mindre by i provinsen. 

I en ny undersøgelse blandt Ingeniørforeningens medlemmer, som er ansatte på universiteterne i de fire største byer, svarer under otte procent af de adspurgte, at de agter at flytte med, hvis deres job flytter til en anden by. 

- Det viser, at aftalen om udflytning ikke er gennemtænkt. Aftalen er strikket forkert sammen med et element af tvang, og adskillige mellemregninger er tydeligvis udeladt. I sidste ende kan det få fatale konsekvenser for kvaliteten på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, og dermed vores hjemlige vækst og velstand, siger formand for Ingeniørforeningen Thomas Damkjær Pedersen i en pressemeddelelse.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste år, at en lang række uddannelser skal flyttes ud af Aalborg, Aarhus, Odense og København. 

Nye uddannelser i Midt- og Vestjylland

For eksempel skal 60 procent af uddannelsespladserne på de fire store velfærdsuddannelser på sigt ligge uden for de største byer. Betegnelsen dækker over sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og pædagoger, som er de fire store velfærdsuddannelser.

I Ingeniørforeningens rundspørge, som er foretaget blandt 759 universitetsansatte medlemmer, vil de ansatte hellere enten gå på pension, søge et job i det private, eller søge et job et andet sted i universitetsverdenen. 

Ingeniørforeningens formand mener, at udflytningen på sigt vil skade uddannelserne og hele det danske samfund.

quoteAftalen er strikket forkert sammen med et element af tvang, og adskillige mellemregninger er tydeligvis udeladt. I sidste ende kan det få fatale konsekvenser for kvaliteten på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Thomas Damkjær Pedersen, formand for Ingeniørforeningen IDA

- Hvis de ansatte føler sig hensat til brikker, der enten bliver flyttet rundt på et Danmarkskort eller helt bliver slået hjem, risikerer vi, at dygtige universitetsansatte siger stop. Det kan afhjælpe efterspørgslen fra private sektor en smule – men kun på meget kort sigt. På den lange bane vil det svække vores uddannelsessystem og give massive samfundsmæssige udfordringer. Hvis kvaliteten af vores uddannelser falder, kan det blive svært at indfri store politiske ambitioner som øget digitalisering og den grønne omstilling, siger Thomas Damkjær Pedersen. 

Thomas Damkjær Pedersen mener, at de naturvidenskabelige fag, de såkaldte STEM-fag, helt bør undtages for udflytning fra universiteterne

- Når der er en dokumenteret mangel på arbejdskraft på STEM-området, så langt øjet rækker, giver det ikke mening at lave store udflytningsplaner, der i bedste fald ender som et nulsumsspil, og i værste fald vil medføre færre studerende på området. Derfor er det afgørende, at regeringen og aftalepartierne viser lydhørhed over for de uhensigtsmæssige konsekvenser af aftalen, og at de åbner op for at justere og finde holdbare løsninger 

Hvad vil du gøre, hvis de job flytter til en anden by?

DTUKøbenhavns Uni.Syddansk Uni.Aarhus Uni.Aalborg Uni.Alle
Jeg vil flytte med8%4%12%11%5%7%
Jeg vil prøve at finde et andet job i universitetsverdenen16%21%3%10%11%14%
Jeg vil prøve at finde et andet job i den private sektor41%36%37%31%38%37%
Jeg vil starte som selvstændig3%1%3%3%0%2%
Jeg vil gå på pension9%5%5%5%10%8%
Andet5%7%12%14%7%8%
Ved ikke18%26%28%26%29%24%
I alt100%100%100%100%100%100%
Kilde: Ingeniørforeningen IDA