Undersøgelse: Glade skoleelever og ulækre toiletter

Undervisningsministeriet offentliggør i dag resultatet af en trivselundersøgelse. Den viser en generelt tilfredshed med at gå i skole, men også stor utilfredshed med toiletforholdene.

Danske skoleelever er gennem flere år blevet testet for at se, hvor de står henne rent bogligt. Men fremover bliver de også målt på, om de rent faktisk også kan lide at gå i skole.

Tirsdag har Undervisningsministeriet offentliggjort det første resultat fra den såkaldte trivselsundersøgelse, hvor 85 procent af landets skoleelever har svaret på en række spørgsmål om deres skolegang. Og umiddelbart tegner der sig et positivt billede.

Skoleeleverne trives

Langt de fleste folkeskoleelever er nemlig glade for deres skolegang. Det viser en ny stor måling af de danske folkeskoleelevers trivsel, som er den mest omfattende, der er lavet til dato. Knap en halv million elever har deltaget i undersøgelsen.

Kun tre procent af eleverne i indskolingsklasserne er ikke glade for deres respektive skoler. Tallet er en smule højere for de ældre elever, hvor fem procent har svaret, at de aldrig eller sjældent er glade for skolen.

Ulækre toiletter og larm

Selvom de fleste elever er overvejende positive, så er billedet ikke kun rosenrødt. Resultaterne viser også, at der er områder med store problemer. Blandt andet siger en stor del af eleverne, at de ikke mener, at toiletterne på deres skole er rene og pæne.

Der er også problemer i klasseværelserne, hvor mange elever har svært ved at høre, hvad deres lærer siger, hvilket bekymrer undervisningsminister Christine Antorini.

Folkeskolens trivselsmåling skal give skolelederne en pejling af, hvor der med fordel kan sættes ind. Det er derfor også planen, at testen skal gennemføres hvert år fremover.

Sådan svarede eleverne:

469.827 folkeskoleelever har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 85 procent. Her kan du se et udvalg af de svar, som eleverne gav.

* 79 procent af eleverne i indskolingen svarer, at de enten er lidt eller meget glade for den klasse, som de går i. Samme procentdel af eleverne i de større klasser svarer, at de tit er glade for deres klasser.

* 19 procent af eleverne fra fjerde til niende klasse mener ikke, at deres lærere kan få skabt hurtigt ro igen i klassen, hvis der er larm. 53 procent af eleverne i indskolingen siger, at de nogle gange eller tit har svært ved at høre, hvad lærerne siger i timerne.

* Mange elever er utilfredse med renligheden på de toiletter, som er på deres skole. 48 procent af eleverne i indskolingen, og 60 procent af de ældre elever, mener ikke, at deres toiletter er rene.

Kilde: Undervisningsministeriet


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.