Ulveangreb: Landboforening ser frem til handling fra Folketinget

Landboforeningen vestjysk roser, at forvaltningen af ulv i Danmark nu bliver taget op i Folketinget.

Efter to voldsomme ulveangreb på får i Vestjylland i de seneste dage har dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd. Det sker med krav om, at de berørte husdyrholdere får anden hjælp end tilskud til indhegning. 

Det vækker glæde i Landboforeningen vestjysk, der i længe har råbt på hjælp fra folketinget. 

- Det var på tide. Husdyrholdere med udegående dyr har haft ulveproblemer i Jylland siden 2013, men myndighederne har endnu ikke fundet de løsninger i værkstøjkassen, der sikrer, at vi roligt kan lade vores husdyr være ude på marken. Og når vi ser det stigende antal angreb fra de relativt få ulve, vi har i øjeblikket, tør man ikke tænke på, hvad der venter i de kommende år, siger Søren Christensen, formand for vestjysk.

De seneste angreb er sket blandt får, der vintergræsser på planteavleres frøgræsmarker. 

- Ulveproblematikken handler derfor ikke kun om nogle få fåreavlere, men berører hele landbruget. Vi har også allerede set flere angreb på både kvæg og heste. Skal vi beskytte alle husdyr, der går ude på markerne, er det nødvendigt med andre løsninger end blot højere og mere strømførende hegn i landskabet, siger Søren Christensen. 

Brug for akut hjælp

I næste uge kommer Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe til Vestjylland for at få inspiration til en revision af den gældende forvaltningsplan fra 2014. 

- Det er fint nok, at Vildtforvaltningsrådet som rådgivende organ igen forsøger at finde på nye afværgeforanstaltninger, men de berørte husdyrholdere kan ikke vente på, at der kommer et forslag til løsning hen på efteråret. Om få måneder skal både lam, kalve og føl ud på græs. Der er derfor brug for, at ministeren og Folketinget yder en akut hjælp, så vi ikke fortsat skal se dræbte, skambidte og stressede dyr på markerne”, siger Søren Christensen.    

Mindst 32 får, der græssede på frøgræsmarker i Vestjylland, er omkommet efter to ulveangreb i de seneste dage. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.