Udsat dansk natur får økonomisk håndsrækning

252 naturplaner og 1,8 milliarder kroner skal sikre bedre vilkår for dansk natur. Indsatsen mødes af kritik.

Danmark er i dag det land i EU, der har den mindste andel af sit landareal udlagt til naturbeskyttelse, hvor der aktivt arbejdes for at bevare dyre- og plantearter.
    
Kun otte procent af landjorden er udpeget som såkaldt Natura 2000-område, hvilket er et pænt stykke under EU-gennemsnittet på 18 procent.
    
Derfor vil regeringen nu sikre mere pleje af naturen ved at skabe bedre vilkår for truede arter som sommerfugle og orkideer.
    
Indsatsen sker landet over på et område, der samlet set er på størrelse med Fyn og de omkringliggende øer.
    
Ud over projektet er regeringen også på vej med naturpakken, hvor De Konservative har krævet indrømmelser på udledning af kvælstof.
    
1,8 milliarder kroner er der afsat til at bevare dyre- og plantearter, hvoraf langt størstedelen af finansieringen stammer fra EU-fonde. Regeringen præsenterer planerne ved et pressemøde onsdag morgen.
    
- Det er en kæmpe indsats, vi lægger op til, der vil gøre en mærkbar forskel for værdifulde naturtyper og for truede plante- og dyrearter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en kommentar.
    
I dag plejes 60.000 hektar sårbare naturområder med blandt andet højmoser, rigkær og strandenge. Men fremover skal yderligere 30.000 hektar natur holdes våd, græsses og ryddes for krat, så truede arter som også frøer og sjældne engfugle får bedre levevilkår.
    
1,5 milliarder kroner af den samlede finansiering kommer fra EU's landdistriktsprogram, mens knap 60 millioner kroner kommer fra en anden EU-pulje, og omkring en kvart milliard kroner er kommunale midler.
    
Naturplanerne er en del af EU's Natura 2000-områder, som i Danmark består af 252 beskyttede naturområder. Medlemslandene er forpligtet til at udpege områder, hvor de særlige arter og naturtyper er sikret levesteder.
    
Planen mødes med en vis skepsis fra en forsker og en professor.
    
- Det er på den ene side rigtigt, at det er en stor og målrettet indsats for den danske natur, der ligger i Natura 2000-planerne.
    
- Men på den anden side er det lige så rigtigt at sige, at der er tale om en minimumsindsats. At vi lige præcis gør det, som vi er forpligtet til af EU-Kommissionen, siger Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker i biologi på Aarhus Universitet.
    
Den udmelding møder opbakning hos Carsten Rahbek, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet.
    
- 60-70 procent af alle danske arter findes i skovene, og der mangler en indsats. Det er fint nok med åbent land og højmoser, det dækker over en tredjedel af den danske natur.
    
- Men hvad med de to andre tredjedele, siger han og understreger dog, at det kan komme i naturpakken, som ventes inden længe.
    
/ritzau/

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.