Uddannelse får piger til at forlade landområderne

Der er langt flest drenge i de midt-og vestjyske kommuner. Og noget tyder på at udbudet af uddannelser i de midt og vestjyske kommuner spiller en stor rolle. Pigerne flytter fra landkommunerne for at komme på universitetet imens bliver drengene tilbage.

I dag var der uddannelsesmæsse i kongrescentret i Herning. Her var der både piger og drenge til stede, men der er stor forskel på, hvor kønnene vil studere i fremtiden.
Nogle af dem, der var afsted på uddannelsesmæssen, var eleverne fra Husby Efterskole. Størstedelen af pigerne, vil gerne læse på universitetet i enten Aarhus eller København.
Og her er den helt store forskel på pigerne og drengene.

Der er cirka 30 procent flere af efterskolens piger end drenge, der regner med at tage en videregående uddannelse i en universitetsby.

- Der er nogle flere muligheder ude I de større byer, lyder et af argumenterne fra Nicoline Nygaard Slyk, som er elev på Husby Efterskole.

- Vi har et godt udbud af de mellemlange uddannelser. Men vil de en længere videregående uddannelse, så skal de til de større byer for at få den, siger Ilse Venneberg, Uddannelsesvejleder, UU-Nordvestjylland.

Flere uddannelser til yderområderne
Ugebrevet A4 har regnet ud, at der blandt de 18 til 29-årige er klart flest drenge i de midt- og vestjyske kommuner. I Lemvig er forskellen størst – her er der kun tre piger, for hver gang der er fire drenge.

- Vi skal have flere uddannelsesmuligheder, så man ikke er tvunget til at skulle flytte fra det midt- og vestjyske område, for at få sin uddannelse. Så der skal flere uddannelsestilbud til, det vil også spille godt sammen med udflytningen af de statslige arbejdspladser. Det her handler jo også om den langsigtede bosætning, siger Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen er heller ikke glad for, at så mange af de unge piger smutter, mens drengene bliver tilbage i landområderne.

- Vi har ikke som regering et ønske om, at fastholde et bestemt køn et bestemt sted i landet. Men hvis årsagen, til at folk flytter, er, at man ingen mulighed har for at kunne tage en uddannelse, så er det et problem. Og derfor har regering også med sit nye bevillingssystem for hele uddannelsessektoren bevilget, at uddannelser i hele landet, det er et væsentligt indsatsområde, siger Uddannelses- og Forskningsminioster Esben Lunde Larsen.

Han har godkendt en lang række nye uddannelsestilbud i de tyndtbefolkede områder. Og yderområderne er også tænkt ind i hans langsigtede planer.

- Regeringen har besluttet, at der fra 2018 træder et nyt bevillingssystem i kræft, og der vil man kunne se, at vi økonomisk også kommer til at prioritere til fordel for, at der kan være flere uddannelser i de tyndt befolkede områder, siger Esben Lunde Larsen.

Han peger på, at der i Midt- og Vestjylland eksempelvis kunne være mere uddannelse indenfor turistsektoren og energisektoren.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.