Traktor-ulykker skal nedbringes

Havarikommissionen vil nu undersøge, hvorfor der årligt sker der omkring 45 alvorlige ulykker med traktorer og andre motorredskaber. Målet er at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskakommende.

Hvert år sker der omkring 45 trafikulykker med traktorer og forskellige former for motorredskaber. Det er ofte alvorlige ulykker med dræbte og/eller alvorligt tilskadekomne.  For at skaffe mere viden om, hvorfor disse ulykker sker, og hvor der skal sættes ind for at forebygge dem, er Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) i gang med en dybdeanalyse af denne type ulykker.

I undersøgelsen vil der bl.a. blive set nærmere på køretøjernes betydning for ulykkerne. F.eks. forhold som bremseevne, afmærkning af køretøjerne og udsyn. Gennem årene er køretøjerne blevet større og større, hvilket kan medvirke til, at der sker flere eller alvorligere ulykker.  Der vil også blive set nærmere på hastighedens betydning, på vejens udformning og på trafikanternes rolle – de implicerede i ulykkerne vil således blive interviewet.  Undersøgelsen strækker sig over et par år, da der ikke sker så mange ulykker, og da det derfor vil tage noget tid at få bygget det nødvendige grundlag op. Der vil tidligst foreligge resultater i 2015. Undersøgelsen gennemføres som en ekstra undersøgelse sideløbende med HVU’s andre undersøgelser.