Talblindhed kræver fokus i folkeskolen

Undervisningsminister Christine Antorini vil have sat fokus på talblindhed. En ny test skal spotte talblinde elever allerede fra 4. klasse.

Ordblindhed ved de fleste efterhånden, hvad er. Men de færreste ved, at ligeså mange lider af talblindhed. Et handicap, der skaber store udfordringer i en hverdag, hvor tal, pinkoder og nøglekort fylder mere og mere. Og et handicap, der fortsat er tabubelagt for mange.  

På Finderup Efterskole ved Skjern går flere elever, der netop har det svært med tal. Her tilrettelægger lærerne undervisningen efter den enkelte elev - også dem, der lider af talblindhed.

Fra nederlag til sejre

- Vores opgave er at gøre matematikken til en sejr for dem. Vi skal skabe et rum og tryghed og få skabt en vilje og gnist, som de har mistet efter mange år med problemer i matematik, forklarer Hárvard Vatnhamar, der underviser de elever, der har det særligt svært med tal.

Eksperter anslår, at 4-6 procent af en årgang lider af talblindhed. Og derfor skal der skabes bedre undervisningsforhold for talblinde i folkeskolen. Christine Antorini (S), vil, som et led i den nye folkeskolereform, have sat fokus på talblindhed. Derfor har hun nedsat en gruppe af eksperter, der skal udarbejde en test, der kan spotte talblinde elever allerede fra 4. klasse.

Pernille Pind er matematiker og har viet knap tyve år af sit professionelle liv til at arbejde med talblindhed. Hun skal være med til at lave testen.

- Jeg håber, den kommer til at betyde, at det bliver lettere at være talblind, fordi det bliver mere anerkendt og ikke er skamfuldt. Jeg håber, det giver mere forskning på området.

Udfordringer i hverdagen

For dem, der er talblinde, giver det store udfordringer i hverdagen. 16-årige Anna Knudsen er elev på Finderup Højskole. Hun har svært ved klokken og svært ved at handle ind, fordi hun mister overblikket over, hvad tingene koster.

Hendes klassekammerat, 15-årige Oliver Blom Jensen, stemmer i.

- Jeg kan ikke gå ind i butik uden at jeg bliver bange for, at folk griner af mig, fordi jeg er nødt til at stå og regne alle ting ud, siger han.

Test og videreuddannelse

For mange talblinde kan det være svært at gennemføre både folkeskole og videregående uddannelser. Derfor er det vigtigt med tidlig indsats og målrettet undervisning. Ordblindeefterskoler og VIA University College har derfor etableret en videreuddannelse for lærere, der underviser talblinde børn.

Testen til folkeskoleelever vil efter planen ligge klar til brug om tre år.