Sygeplejersker udfører flere lægeopgaver

Flere lægeopgaver ender hos sygeplejerskerne. Godt for at afhjælpe travle læger, mener KL, men der mangler klarer retningslinjer lyder det fra PLO

Hjemmeplejen skal udføre flere lægeopgaver i kommunerne.

I dag har hver tredje kommune en aftale med praktiserende læger om, at hjemmesygeplejersker kan udføre opgaver, som lægen tidligere stod for.
Og inden for det næste halve år vil mange kommuner følge trop, så i alt 57 procent har aftaler. 
Det viser en undersøgelse, Kommunernes Landsforening har lavet.

Det foregår sådan, at kommunen sammen med lægerne aftaler en ramme for nogle opgaver, som sygeplejersker kan overtage. 

Det kan for eksempel være at give let smertestillende, måle blodsukker eller tilse en patient efter indlæggelse på et sygehus.

I Holstebro har kommunens akut-hold med sygeplejersker gode erfaringer med at have overtaget nogle af de praktiserende lægers opgaver.

Tina Spicker Brødbæk er en af sygeplejerskene i Holstebro Kommunes Akutteam. Vi fik lov at tage med hende på arbejde, hvor første opgave var en mand i Borgbjerg.

En mand, som blandt andet skulle have målt sit infektionstal. 

- Det her er jo en opgaveglidning, for førhen kunne man jo ikke tage infektionstal hjemme, forklarer Tina Brødbæk.

Og kommunerne vil gerne have flere som Tina Spicker Brødbæk. Sygeplejersker, der kan overtager nogle af praktiserende lægers opgaver.

- Vi synes sådan set, at det giver god mening, at nogen af vores medarbejdere løfter nogle af de opgaver, som de praktiserende læger måske kæmper med. Også nogle af de steder hvor der er mangel på praktiserende læger, der vil man kunne være med til at lette byrden, forklarer Thomas Adelskov, der er formand i Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening.

Praktiserende læger positive

Hos de praktiserende læger er de positive overfor, at give nogle af deres opgaver fra sig - hvis rammerne er på plads.

-  Vi synes, det giver god mening. Det samarbejde, der er mellem sygeplejerskerne og lægerne omkring patienterne, der savner vi ind i mellem, at sygeplejersken kan foretage nogle medicineringer på udvalgte områder, siger Karsten Rejkjær Svendsen, der er formand for kommunaludvalget i PLO.

Tina Spicker Brødbæks patient Arne Larsen har heller ikke noget imod, at det er en sygeplejerske der står for målingen af hans infektionstal, selvom det normalt er en lægeopgave.

- Jeg er simpelthen så glad for alle de sygeplejersker, der er kommet her, mens jeg har været syg. Også læger - det er fantastisk, hvad de har gjort for mig, fortæller Arne Larsen.

Men de praktiserende læger savner stadig nogle helt generelle retningslinjer på området. 

- Vi skal have helt styr på, dels de kompetencer som sygeplejerskerne har, hvad det er, der kan uddelegeres (altså hvilken type medicin og ansvaret mellem sygeplejersken og lægen, forklarer siger Karsten Rejkjær Svendsen, der er formand for kommunaludvalget i PLO.

Til spørgsmålet på om borgerne kan være trygge ved det her er svaret klart.

- Det kan borgerne helt sikkert være trygge ved, når vi får den her ramme. Den mangler vi nu, men den arbejder vi på ved styrelsen for patientsikkerhed, siger Karsten Rejkjær Svendsen.

Hos akutteamet i Holstebro har de allerede faste aftaler med lægerne på plads, og teamet har netop kunne fejre tre års fødselsdag.

Efter planen træder regler, der skal gøre det lettere at flytte opgaver fra læge til sygeplejersker, i kraft til sommer.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.