Sygeplejersker mødes til sværdslag inden mulig strejke

Sygeplejersker i regioner og kommuner har varslet strejke fra 21. maj. Det kan dog afværges i Forligsen.

Om to uger kan en strejke begynde blandt landets sygeplejersker, der i marts stemte nej til en ny overenskomst.

Om det kommer så vidt, afhænger dog af, hvordan situationen den kommende tid udvikler sig i Forligsinstitutionen.

Fredag skal det næste sværdslag stå i institutionen, der skal forsøge at mægle mellem parterne, når Dansk Sygeplejeråd (DSR) og arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening holder møde.

Tilbage i 2018 brød forhandlingerne sammen på hele det offentlige område, og parterne endte i Forligsen, som institutionen også kaldes. I år er det dog kun sygeplejerskerne og radiograferne, der er endt i Forligsen.

Det var senest i 2013, at enkelte forbund mødtes i Forligsen, hvor det efter kort tid endte med konflikt om lærernes arbejdstid, fortæller lektor Nana Wesley Hansen, Københavns Universitet. Men her var situationen en anden:

- Man kan kalde det en frigørelseskonflikt, da særligt arbejdsgiverne ikke ønskede den aftale, der lå. De ville gerne et nyt sted hen.

- Denne her gang vil man godt have dele af overenskomsten, så det er ikke en frigørelse, men et krav om ekstra lønløft til denne her gruppe, siger hun.

Mere i løn

Et snævert flertal stemte nej til overenskomsten på grund af lønnen, har formand Grete Christensen tidligere fortalt. Overenskomstaftalen, som andre forbund har stemt ja til, har lønstigninger på lige over fem procent over tre år.

Det kan dog blive svært at honorere ønsket om mere i lønposen, vurderer Nana Wesley Hansen. Det skal nemlig ikke være attraktivt at komme i Forligsen.

- Man risikerer, at organisationer fremadrettet måske finder på at spekulere i at undlade at indgå forlig, hvis de tror, at de kan opnå noget bedre i Forligsinstitutionen, siger hun.

Afhængigt af hvordan fredagens møde udvikler sig, kan der komme flere møder, og strejken kan to gange udsættes med to uger. Det kan også ende med en aftale - eller et sammenbrud.

Sker det, har DSR udvalgt omkring 5300 medlemmer til strejke, der kan træde i kraft natten mellem 20. og 21. maj. De er fordelt over hele landet. Der er i alt i underkanten af 80.000 medlemmer i fagforeningen.

Her er tre scenarier for Forligsinstitutionen