Svineproducenter: Urealistiske MRSA-krav

I en ny MRSA-handlingsplanen lægger fødevareminister Dan Jørgensen op til en antibiotikareduktion på 15 procent inden 2018. Urealistisk, lyder det fra de danske svineproducenter.

I MRSA-handlingsplanen lægger Fødevareministeriet med minister Dan Jørgensen (S) op til en antibiotikareduktion på 15 procent inden 2018. Men den ambition møder ikke stående klapsalver hos dem, der reelt skal udføre den.

- En reduktion på 15 procent inden 2018 lyder ikke realistisk. Jeg vil love ministeren, at vi vil knokle for at bruge så lidt som overhovedet muligt. Men det er helt uomtvisteligt, at danske svineproducenter vil have mulighed for at behandle syge dyr, når det er nødvendigt, siger Claus Fertin, der er direktør i Videncenter for Svineproduktion og dermed direktør for Danmarks 4000 svinproducenter.

"Tallet er grebet ud af den blå luft"

Danske svineproducenter har allerede reduceret forbruget af antibiotika med 17 procent siden 2009. Erhvervet har en målsætning om at skære yderligere fem procent af forbruget inden 2020.

- Vi kan ikke fra den ene dag til den anden bare lige fjerne hverken fem eller 15 procent af antibiotikaforbruget. Husk på at vi i forvejen er blandt de lande i verden, der bruger mindst medicin i vores svineproduktion. Så de lavthængende frugter er plukket for længst. Det er en benhård indsats fra svineproducenternes side, der har bragt os så langt ned. Derfor virker 15 procent som et tal, der er grebet ud af den blå luft og ikke har rod i en faglig vurdering af, hvad der er muligt, siger direktør i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

Internationalt fokus afgørende

Men det hele er ikke skidt. Udkastet til handlingsplanen rummer ifølge Videncenter for Svineproduktion også en række relevante og fornuftige tiltag, der har været efterlyst i erhvervet længe.

- Det er meget glædeligt, at fødevareministeren og hans embedsværk har lyttet til Landbrug & Fødevarer og nu er klar til at implementere en række af de tiltag, vi i svineproduktionen har peget på længe. Det drejer sig først og fremmest om at bringe MRSA-problematikken op på internationalt plan. Det er også vigtigt, at bekæmpelse af MRSA kræver en langsigtet strategi, som Fødevareministeriet nu også lægger op til, siger Claus Fertin.

Hverken i Danmark eller internationalt findes der solid viden om bekæmpelse af MRSA CC398. Og svineproducenternes direktør understreger derfor også, at bekæmpelsen af MRSA rækker langt ud over de danske landegrænser.

- I Danmark og i den danske svineproduktion har vi haft fokus på problemerne med MRSA længe, men vi må også se i øjnene, at det ikke er højt på dagsordenen i særligt mange andre lande med en stor svineproduktion. Danmark er ikke en isoleret ø, og selvom vi reducerede antibiotikaforbruget med 100 procent herhjemme, så ville vi stadig have MRSA. Så længe dyr og mennesker rejser rundt i verden, vil den markante danske indsats ikke have nogen effekt, siger Claus Fertin.

Fakta:

  • MRSA står for Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus.

  • En særlig afart af disse bakterier hedder CC398 og forekommer blandt andet hos svin. Stafylokokkerne kan behandles, men det er nødvendigt at bruge andre præparater end de mest almindelige former for antibiotika.

  • I løbet af de seneste to år er mere end 700 danskere døde af almindelige stafylokokinfektioner. I samme periode er fem døde af MRSA CC398.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.