Svinefarme i nabolaget øger risiko for smitte med MRSA

Sandsynligheden for at blive inficeret med MRSA-bakterier af den antibiotikaresistente svine-type stiger i takt med antallet af svin i éns kommune.

Det viser en beregning foretaget af Ingeniøren af antallet af MRSA CC398-tilfælde i 2012/13 fordelt på kommuner, sammenholdt med indbyggertallet og antallet af svin i hver enkelt kommune.

13 gange højere smitterisiko

Kortlægningen viser, at sandsynligheden for smitte er hele 13 gange så høj i kommuner med mange svin. Og da ingen af de 4 danskere, der siden 2012 er døde af MRSA-infektioner, ifølge Statens Serum Institut havde haft kontakt med svin, bør årsagssammenhængen undersøges nærmere, mener professor i epidemiologi og ekspert i spredning af resistente bakterier Frank Aarestrup fra DTU.

- Det vigtige må være at undersøge de indirekte smitteveje, hvis man vil gøre mere for at bekæmpe spredningen. Det er meget forudsigeligt, at når reservoiret for bakterien er stort med mange svin, vil risikoen også stige for smitte gennem kød, gylle og luft for eksempel, siger Frank Aarestrup til Ingeniøren.

Risikogruppen

I dag bliver personer, som arbejder med svin, allerede betragtet som værende i risikogruppen. Derfor bliver man spurgt ved indlæggelse på hospitalet, om man har kontakt med svin.

- Hvis man uforskyldt er mere udsat for smitte, bare fordi man er bosat på landet, burde det måske give anledning til, at sundhedsvæsnet medtager det i sin risikovurdering, siger Frank Aarestrup.

Jo flere svin - jo flere bærere af MRSA

Ingeniørens kortlægning viser, at hvis der er flere end 400.000 svin i kommunen, er der i gennemsnit 59,1 personer pr. 100.000 indbyggere, som enten bærer eller bliver syge af bakterien. Til sammenligning er der i gennemsnit kun 4,4 personer pr. 100.000 indbyggere, som bliver smittet i kommuner, der huser under 100.000 svin.

Eksempelvis blev 69 personer fra Sønderborg Kommune smittet i 2012/13 - en kommune, der ifølge Danmarks Statistik havde 409.332 svin i 2010, som er den seneste total-opgørelse. Ringkøbing-Skjern Kommune huser flest svin, 606.421, og fandt 27 personer positive for svinebakterien. Omvendt blev henholdsvis 1 og 7 personer smittet i Frederiksberg og Københavns Kommune, der ingen svinefarme har.