Sundhedsreform: Sådan bliver det nye sundhedsvæsen i Midt- og Vestjylland

Tre såkaldte sundhedsfællesskaber og en sundhedsforvaltning får placering i Midt- og Vestjylland, hvis regeringens sundhedsform træder i kraft.

Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en længe ventet sundhedsreform, der efter planen træder i kraft ved udgangen af 2020. 

Reformen vil ændre på den nuværende organisering af sundhedsvæsenet, og det betyder blandt andet, at landets fem regionsråd nedlægges. I stedet oprettes fem sundhedsforvaltninger, som alle får samme placering som de nuværende regionsråd.

Det betyder, at der vil blive etableret en sundhedsforvaltning i Viborg, der dækker Midt- og Vestjylland, mens Nordjyllands sundhedsforvaltning vil blive placeret i Aalborg. 

- Vi står over for nogle andre udfordringer i dag, end dengang vi oprettede regionsrådene. Derfor vil vi oprette fem nye sundhedsforvaltninger, som skal drive sygehusene. De får den samme geografiske placering som i dag i Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød, siger Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde.

Under sundhedsforvaltningerne etableres 21 sundhedsfællesskaber. Tre af dem vil komme til at ligge i Midt- og Vestjylland nærmere bestemt ved Aalborg Universitetshospitals afdeling i Thisted, ved Regionshospitalet i Viborg og ved Det Nye Hospital i Vest i Gødstrup ved Herning. 

Danmarks kommende sundhedsvæsen

Sundhedsfællesskaber skal bygge bro

Planen med de 21 sundhedsfællesskaber er ifølge Regeringens udspil, at de skal være bindeled mellem sygehuse, kommunerne og de praktiserende læger. 

Der skal være fagprofessionelle, der kan arbejde tæt sammen, og så skal der skabes en bedre overgang for patienten mellem sygehus, kommune og egen læge. 

Målet er også at bringe behandlinger og kontroller tættere på borgerne, lyder det. 

Desuden skal sundhedsfællesskaberne have særligt ansvar for patienter med kroniske sygdomme samt ældre, og det er meningen, at borgerne skal inddrages i udviklingen af sundhedsområdet. 

 
 
Foto: Regeringens sundhedsudspil: "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

Sundhedsforvaltninger erstatter regionsråd

De fem sundhedsforvaltninger i Aalborg, Viborg, Vejle, Hillerød og Sorø tager over for de nuværende regionsråd. De overtager driften af sygehusene og får også ansvar for ambulanceberedskabet og den øvrige præhospitale indsats. 

Sundhedsforvaltningerne skal gennemføre nationale beslutninger og selv træffe egne lokale beslutninger. 

De fem forvaltningerne får selvstændige bestyrelser, hvor formændene vil få en plads i bestyrelsen for det den nationale yndighed Sundhedsvæsen Danmark. 

- Den her reform starter et år før udløbet af den nuværende valgperiode. Så vi siger farvel til regionsrådsmedlemmerne et år før valget og ønsker så, at de eksisterende regionsrådsformænd påtager sig opgaven som formand for de fem bestyrelser i den første valgperiode på tre år, altså to år inden det der ellers vil være den næste valgperiode, uddyber statsministeren. 

 
 
Foto: Screendump af Regeringens sundhedsudspil: ""Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder"

Sundhedsvæsen Danmark bliver ny national myndighed

Sundhedsvæsen Danmark, der får hovedsæde i Aarhus, skal koordinere opgaverne på tværs af sundhedsforvaltningerne. Den nye nationale myndighed får ansvaret for et generelt kvalitetsløft i hele landet, og derudover bliver den også ansvarlig for akutområdet, IT og indkøb.

Sundhedsvæsen Danmark skal styrke overholdelse af patientrettigheder og får også ansvar for overenskomster med de ansatte i sundhedsvæsenet og praksissektoren.

Læs hele udspillet her.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.