Sunde fiskebestande: Større kvoter på vej

Den nyeste rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) bekræfter, at det går godt for flere af de fiskebestande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, der er vigtige for dansk fiskeri.

 

Det går så godt for flere fiskearter i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, at danske fiskere kan se frem til større kvoter. Det viser den biologiske rådgivning for Nordsø-området, som Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i dag har offentliggjort. 

- Det ser rigtig positivt ud for fiskebestandene i Nordsø-området, hvor vi kan se en markant fremgang for blandt andet tunge, sej og jomfruhummer. Derfor er det meget glædeligt for danske fiskere og den følgeindustri, der lever af fiskeriet, at vi kan se frem til større kvoter for disse  arter for 2017, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Rådgivningen viser, at der kan fiskes væsentlig flere tunger i Kattegat, Skagerrak og Bælthavet, ligesom der er plads til at fiske flere jomfruhummere i Skagerrak og Kattegat.

Kvoter endnu ikke fastsat

Den biologiske rådgivning danner udgangspunkt for drøftelser om næste års fiskekvoter, som vil finde sted med både fiskerne, EU-Kommissionen, andre EU-lande og tredjelande som eksempelvis Norge i de kommende måneder.  

- Vi har gennem en årrække set en udvikling, hvor en fornuftig fiskeriforvaltning og ansvarsbevidste fiskere har skabt grobund for en positiv udvikling i fiskeriet. Det er jeg rigtig glad for – fiskeriet er meget vigtigt for både lokale og regionale økonomier, siger Esben Lunde Larsen.  

Der er dog også mindre positive nyheder fra biologerne. Det gælder blandt andet sild, hvor der er lagt op til en væsentlig reduktion i kvoten i blandt andet Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

EU-Kommissionen forventes at fremlægge et forslag til fiskekvoter for 2017 i oktober måned.      


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.