Succes med kendt jordemor

Ordningen "kendt jordemor" giver så stor tryghed for gravide, at den skal bredes ud til flere af hospitaler.

Alle førstegangsfødende på enten Herning eller Holstebro sygehuse har længe fået tilbuddet om at lære deres jordemor at kende længe før første ve. I en stor undersøgelse af patienters tilfredshed viser nu, at ordningen er en kæmpe succes.

- Som førstegangsfødende er det naturligt, at der er mange tanker og spørgsmål til fødslen og i den første tid som ny familie. Derfor er det trygt, at man kan henvende sig til en jordemoder som kender til ens forløb, når der er behov for det, siger chefjordemor Ann Fogsgaard.

Den ny undersøgelse viser nemlig, at nybagte forældre har oplevet, at opholdet på fødeafdelingen i Holstebro, - hvor ordningen har været afprøvet med succes siden 2011 - er helt i top. Tre ud af fire gravide scorer opholdet på fødeafdelingen helt i top i det vestjyske, mens andelen af "meget tilfredse" på landsplan er to ud af fire.

Tilsvarende oplever hver syvende gravide kvinde på andre hospitaler landet over, at det er svært at få kontakt til en jordemoder, når der er brug for det. På fødeafdelingen i Holstebro har alle gravide  tilkendegivet, at det ikke er et problem for dem. Ordning skal bredes ud

Direktøren for Hospitalsenheden Vest, Henning Vestergaard, mener at resultatet af ordningen er så stor en succes, at den bør bredes ud til resten af fødegangene i landet. 

- Det skal vi tage ved lære af. Vi er generelt udfordret på at skulle levere hurtige og effektive patientforløb, men vi skal også sikre, at patienterne føler sig trygge. Det kræver, at vi er tilgængelige, når der er brug for os. Det kræver, at vi lytter til patienterne og inddrager dem i behandlingen af deres sygdom. At patienterne ved, hvad der skal ske, også når de ikke er på sygehuset. Derfor kan vi ikke nøjes med at juble over de flotte resultater, vi skal lære af de bedste eksempler, siger Henning Vestergaard.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.