Styrelse: Der er behov for endnu en lægehelikopter

Lægehelikoptere er tæt på maksimal udnyttelse, vurderer styregruppe. Behov for fjerde helikopter undersøges.

Grænsen for, hvad de nuværende tre lægehelikoptere kan overkomme, er ved at være nået.
    
Det vurderer Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden og formand for styregruppen bag ordningen med de tre helikoptere i Skive, Billund og Ringsted.
    
- Vi kan godt nå en smule højere, men ikke meget, siger han.
    
De tre lægebemandede helikoptere gik sidste år på vingerne mere end 3500 gange. Det er en stigning på 40 procent i forhold til året før.
    
Helikopterne rykker især ud til syge eller tilskadekomne borgere, der bor i udkantsområder.
    
Det er især borgere med blodpropper i hjertet eller hjernen og med traumer efter trafikulykker, som helikopterne kommer til undsætning.
    
Stigningen i brugen af helikopterne skyldes ifølge Svend Hartling, at samtlige landets fem vagtcentraler har fået øjnene op for ordningens muligheder.
    
Hver helikopter går i gennemsnit i luften tre gange om dagen hver dag året rundt. Og nu er kapaciteten tæt på at være brugt op, vurderer styregruppens formand.
    
Øges aktiviteterne væsentligt, vil det gå ud over den tid, som helikopternes mandskab skal bruge til at hvile, forklarer Svend Hartling.

Endnu en helikopter skal bruges til hjemtransport    

Styregruppen undersøger i øjeblikket, om det kunne blive relevant med en fjerde landsdækkende helikopter.
    
Denne helikopter skulle i givet fald bruges til hjemtransport af patienter.
    
- Vi er i gang med at analysere og kigge på, om vi også kunne have glæde af at bruge akutlægehelikopterne til transport af patienter fra de store universitetshospitaler og hjem til de lokale sygehuse.
    
- Eksempelvis et barn, der er opereret for hjertesygdom på Rigshospitalet, og som skal sendes hurtigt hjem til Aalborg eller Aarhus.
    
- Det vil være en væsentlig mindre belastning af barnet at blive fløjet frem for at blive kørt i ambulance, siger Svend Hartling.
    
- Samtidig kunne man måske udskrive patienten en dag hurtigere fra det højtspecialiserede sted, siger han.
    
Svend Hartling forventer, at analysen af behovet for en fjerde helikopter vil være afsluttet i 2018.
    
Det er landets fem regioner, der i fællesskab driver ordningen med de tre lægehelikoptere.