Stribevis af fejl og mangler: Finanstilsynet giver påbud til Jyske Bank

Banken får blandt andet kritik for at være for risikovillige i deres bevillinger af boliglån.

Jyske Banks hovedkontor ligger i Silkeborg, men banken har afdelinger over hele Jylland.
Jyske Banks hovedkontor ligger i Silkeborg, men banken har afdelinger over hele Jylland.
Foto: Simon Hyllested, TV MIDTVEST

Finanstilsynet har undersøgt forskellige forhold i Jyske Bank, og det er endt med en række af påbud til banken. Det fremgår af en tilsynsrapport på Finanstilsynets hjemmeside.

Det er særligt bankens risikovillighed ved bevillinger af boliglån til kunders køb af ejer- og fritidsboliger i 1. halvår 2021, der har været under lup.

Bankens kreditpolitik, relevante forretningsgange og rapporteringer blev undersøgt, og så blev der gennemgået stikprøver på flere end 120 bevillinger til køb af ejerboliger.

Flere af kritikpunkterne drejer sig om kundernes egenfinansiering ved køb af bolig. Blandt andet har banken i praksis ikke taget konkret stilling til, om den enkelte kundes egenfinansiering var passende.

Her er Finanstilsynets påbud til Jyske Bank

Direktør har ingen kommentarer

I tilsynsrapporten står der, at Jyske Bank i en del tilfælde har bevilget boliglån til kunder med nulformue eller svagt positiv formue.

Derudover var der mange fejl i beregninger af især kundernes rådighedsbeløb, som ofte havde større nedgang, end banken havde beregnet.

De mange fejl har skabt risiko for, at banken traf forkerte kreditbeslutninger. Fejlene burde være fundet i en kontrol i den såkaldte første forsvarslinje, men Finanstilsynets gennemgang har vist, at der manglede relevante kontroller netop her.

TV MIDTVEST har forsøgt at få en kommentar fra Jyske Bank, men Erik Qvirin Hansen, der er direktør i bankens kommunikations- og marketingafdeling, skriver i en SMS til TV MIDTVEST, at Jyske Bank ikke har nogen kommentarer til redegørelsen.